Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

LUKEŠ Eduard

továrník

* 6. března 1877
† 1. dubna 1936

Významný sklářský podnikatel Eduard Lukeš se narodil 6. března 1877 ve Stříbrných Horách na Šumavě. Z malého úředníka ve sklárně se v letech 1905 až 1912 vypracoval do funkce správce Fischmannovy sklárny v Újezdečku u Teplic. Byl uznávaným sklářským odborníkem, ale zároveň se zúčastňoval života české menšiny. Nezapřel svůj český původ, angažoval se v podpoře bojů za českou školu a byl obětavým členem spolků, zejména TJ Sokol v Duchcově. V roce 1944 se rozhodl založit vlastní sklárnu v Ledvicích, ale narazil na zamítavý postoj místních německých nacionalistů. Dne 17. 4. 1912 zaslal žádost o povolení ke stavbě sklárny na Bílinském předměstí v Duchcově a po příznivém vyřízení zahájil výrobu lahví v říjnu 1912. V období vzniku Československé republiky sehrál továrník Eduard Lukeš velmi výraznou roli, kdy byl za státoprávní demokracii aktivním členem revolučního národního výboru, vedeného tehdy Hynkem Holubem. Poválečná krize ve sklářském průmyslu jej přiměla k přeměně firmy v akciovou společnost pod názvem „ Skelné hutě, Lukeš a spol., akciová společnost Praha“.  V letech 1928 až 1934 byla nucena „Lukešovna“  zcela přerušit výrobu.
Eduard Lukeš žil na sklonku života v Sušici, kde zemřel 1. dubna 1936. Z tradice, kterou založil, vychází úspěšná poválečná existence sklárny, která se proslavila výrobou televizních obrazovek a skleněných tvárnic, které dnes produkuje v rámci firmy Vitrablok a.s.

Zdroj: Duchcovské noviny  3/2007, Pavel Koukal