Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

LOZEK Gerhard

historik a vysokoškolský pedagog

* 9. srpna 1923
† 28. srpna 2008

V dnešním Újezdečku u Teplic se dne 9. srpna 1923 narodil pozdější německý historik a vysokoškolský pedagog Gerhard Lozek. Od léta 1929 vyrůstal v Zabrušanech, kde v září téhož roku zahájil školní docházku v nově vystavěné budově české školy. Byl jediným žákem německého původu, který tuto pětiletou základní školu absolvoval a poté přešel do české měšťanky v Duchcově. Dobře však věděl, že jeho předkové před poněmčením užívali příjmení Loužek, a ještě po mnohaletém pobytu v Německu hovořil plynně česky a vzpomínal na své české učitele. Po skončení měšťanky se učil elektrikářem
u pana Püschela na duchcovském náměstí i v pokračovací škole, za okupace umístěné v budově českého gymnázia. V osmnácti letech musel narukovat do Wehrmachtu, odkud jako přesvědčený antifašista na sklonku války dezertoval.

Ukrýval se v Zabrušanech a po osvobození v květnu 1945 byl jako jediný Němec k dispozici Národnímu výboru v Zabrušanech. Měl tak velkou důvěru, že mu svěřili zbraň a zařadili jej do hlídky, zajišťující pořádek ve vsi. I když jeho švagr Josef Zenker byl za odbojovou činnost v roce 1943 popraven
v Berlíně-Plőtzensee, také Lozekova rodina byla nakonec zařazena do odsunu.

Po válce Gerhard Lozek vystudoval a stal se uznávaným německým historikem, který v tehdejší NDR publikoval řadu vědeckých prací.
V poslední z nich shrnuje výsledky celoživotní práce pod titulem „Popis dějin 20. století – novodobá historiografie a dějinné myšlení
v západní Evropě a USA“.

Prof. Dr. Gerhard Lozek zemřel dne 28. srpna 2008 v Berlíně.

Zdroj: Duchcovské noviny 7-8/2013, Pavel Koukal