Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

LHOTSKÝ Josef

horník a básník

* 2. dubna 1883
† 25. března 1966

Pozoruhodnou osobností starého Duchcova býval havíř Josef Lhotský, všeobecně však známý spíše jako Joža Hocký. Narodil se 2. dubna 1883 v Žatci jako nemanželský syn služebné, která byla dcerou domoušického kováře. Ve čtrnácti letech fáral poprvé do šachty, ale od ostatních havířů se po celou dobu lišil.

Byl tichý, zadumaný a hodně četl. Často lehával v trávě za zadní zahradou hostince U Menclů a do svého zápisníku psával verše. O lásce
a mladistvých snech, ale i o těžce zkoušeném hornickém kraji, jehož události spoluprožíval. Na počátku století patřil k místní Omladině,
k pokroku vychovávané rozvážným Hynkem Holubem. Do hlubin země sjížděl na Gisele, později obsluhoval vodotěžnou jámu Dőllinger.
A stále psal verše. Otiskoval je občas v severočeských menšinových časopisech pod jménem J. V. Krušnohorský.

Zvláštní pozornost věnoval největší duchcovské legendě – Giacomo Casanovovi – básně o něm psal již za první republiky, v době německé okupace je sepisoval v odlehlých zákoutích duchcovské zámecké zahrady. Byl zdrcen osudem duchcovského hospitalu i vykácených staletých stromů.

Nakonec svůj život dožíval shodou okolností právě v duchcovském zámku, v domově důchodců v místech dnešní Základní umělecké školy. Tam také dne 25. března 1966 zemřel.

Zdroj: Duchcovské noviny 3/2006, Pavel Koukal