Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

LANC Josef

horník a odborový pracovník

* 13. srpna 1888
† 30. července 1974

Josef Lanc se narodil 13. srpna 1888 v Třemošnici u Čáslavi a od mládí prožíval trpký úděl proletářského dítěte bez rodičů. Již od jedenácti let musel pracovat na velkostatku v Kopistech u Mostu a ve čtrnácti letech nastoupil v mostecké smaltovně. V šestnácti se stal havířem na dole Julius II. a od sedmnácti let, kdy zemřel i jeho děda, převzal roli živitele rodiny. Přesto mu zbyl čas k účasti na antimilitaristickém hnutí národně socialistické mládeže, které tehdy na severu reprezentoval mladý bouřlivák Hugo Kepka. Navštěvoval také shromáždění Mahenova otce, duchcovského kazatele Jednoty bratrské Antonína Vančury.

Za 1. světové války narukoval, ale v roce 1917 byl jako havíř vyreklamován a mohl se vrátit domů. Po vzniku republiky začal pracovat v hornických odborech a v roce 1922 se stal členem závodní rady na dole Julius. Ukázalo se, že je velmi schopným zástupcem havířů, a tak byl již v roce 1925 zvolen tajemníkem Jednoty horníků se sídlem v Mostě, která byla od října 1930 i vydavatelem duchcovských Hornických listů. Téhož roku byl zvolen poslancem Národního shromáždění a během následujících třinácti let se projevoval jako statečný obhájce práv horníků, pro které vybojoval řadu vymožeností. Vynikající úlohu sehrál také v tzv. Mostecké stávce na jaře roku 1932.

Důležitými dokumenty doby jsou návrhy zákonů, které Josef Lanc předkládal v parlamentu. Již roku 1928 to byl např. návrh na zřízení fondu pro hornickou sociální péči a dne 1. 4. 1932 žádal vydání zákona o mimořádných opatřeních proti bezdůvodnému propouštění horníků a omezování pracovních směn, zabýval se i myšlenkou postupného znárodnění uhelných dolů a koksoven.

Za války žil v Praze a právě on inspiroval řídícího učitele Jana Zelenku-Hajského k provedení atentátu na Heydricha právě v zatáčce pod libeňskou vychovatelnou. Z terasy nájemní vily v ulici Pomezní bylo vidět na Heydrichovu limuzínu, pravidelně tudy projíždějící na Pražský Hrad. Uprostřed debaty, které se vedle Zelenky zúčastnil také bývalý mostecký učitel Roman Houska, vyslovil Josef Lanc jen tak mezi řečí myšlenku, jejíž význam si uvědomil až o několik týdnů později: „Tady by stačila jedna rána a byl by v Prčicích.“

Po osvobození byl Josef Lanc ještě krátce místopředsedou Svazu zaměstnanců v hornictví a měl štěstí, že brzy po únoru dosáhl důchodového věku. Zemřel v Praze 30. července 1974.

Zdroj: Duchcovské noviny 7-8/2008, Pavel Koukal