Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

LA GARDE Raoul

veřejný činitel


* 9. března 1882
† 12. února 1943

JUDr. Raoul La Garde se narodil v Praze dne 9. března 1882. Po absolvování právnické fakulty Karlo-Ferdinandovy univerzity vstoupil do státních služeb. Působil na několika okresních úřadech, z nichž stojí za zmínku až východočeské město Žamberk, kde se oženil s vdovou po staviteli Lorencovi.

Na okresním úřadě v Duchcově začal JUDr. Raoul La Garde pracovat v roce 1916 a v závěrečném období 1. světové války musel řešit řadu složitých a problematických záležitostí, spojených i se zcela nevyhovující situací nedostatečného zásobování civilního obyvatelstva. Jako český vlastenec obstál
i v období státního převratu v roce 1918 a pak v rámci okresního hejtmanství postupně dosáhl hodnosti vládního komisaře pro věci politické. Byl mužem velmi vzdělaným a plynně ovládal čtyři jazyky  (němčinu, francouzštinu, italštinu a ruštinu), spolu s Karlem Límem pěstoval turistiku a s velkou rozkoší si občas zahrál na varhany v děkanském kostele i v oseckém klášteře. Deset let působil po boku hejtmana Jaroslava Manna a po nešťastné události u duchcovského viaduktu, která měla pro hejtmana tragické zdravotní následky, jej ve funkci po osm měsíců zastupoval do té doby, než byl jmenován hejtman Václav Špale. Dne 1. 7. 1932 byl přeložen na hejtmanství do Plzně, kde do roku 1936 zastával funkci rady okresního úřadu.

Jednou  z jeho adoptovaných dcer byla Marie Lorencová, která v duchcovském Sokole i v rámci Československé obce sokolské vynikla jako úspěšná přebornice a účastnice olympiády v Amsterodamu. Provdala se za duchcovského učitele Bedřicha Kubiceho, po jehož boku se zúčastnila protifašistického odboje spojeného s podporou vykonavatelů atentátu na Heydricha. Na oznámení německých úřadů o tom, že byli 24. 10. 1942 oba popraveni v koncentračním táboře Mauthausenu, reagoval organismus JUDr. Raoula La Garde podobně jako
u Jaroslava Manna po duchcovské střelbě. Zemřel dne 12. února 1943 v Plzni a spolu se svou chotí jsou pohřbeni v rodinné hrobce
v Žamberku.

Zdroj: Duchcovské noviny 3/2012, Pavel Koukal