Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

KÜHNEL Matyáš

sochař a řezbář

† 21. května 1762

Dne 21. května 1762 zemřel v Duchově významný barokní sochař a řezbář Matyáš Kühnel. Údaje o jeho narození a životě se nedochovaly, víme však, že byl valdštejnským klíčníkem a předpokládá se, že byl i duchcovským rodákem. Nejstarší známou prací Matyáše Kühnela je sloup N. Trojice u hřbitova a plastika, znázorňující sv. Vojtěcha. K nejvýznamnějším dílům patří rozsáhlé sousoší Nejsvětější trojice na náměstí v Duchově, které nechal po úmrtí své manželky, rozené Trautmannsdorfové, vybudovat hrabě František Josef z Valdštejna. Kühnel vytvářel toto dílo plných deset let (1750-60). Mezitím však pracoval také v Oseku, kde se zachovala vynikající ukázka jeho řezbářství v oltáři kapitulní síně kláštera. V Oseku Kühnel tvořil i v pozdějších letech, kdy provedl výzdobu farního kostela sv. Petra a Pavla – sochy na hlavním oltáři i na průčelí budovy (po roce 1760). Kühnelovým dílem byl kromě toho i boční oltář v duchcovském kostele (zničený požárem) a oltář Jana Nepomuckého v Mostě. Ukázkou vynikající řezbářské práce je i řečniště kazatelny z Mostu (1758) s reliéfy, na kterých Kühnel pracoval spolu se svými dvěma syny. 

Zdroj: Revue Teplice  5/1977