Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

KUBICE Bedřich

učitel a člen protifašistického odboje

* 7. července 1900
† 24. října 1942

Bedřich Kubice se narodil 7. července 1900 ve Vídni, kde tehdy byla podobně významná česká menšina jako v Podkrušnohoří. Po návratu do Čech koupil otec Jan M. Kubice od Marie Vernerové „Český dům“ v Duchcově, který byl v letech před 1. světovou válkou jedním z nejvýznamnějších center na severu Čech. Otec zemřel v roce 1911 a Bedřicha vychovávala matka sama. Protože v celé oblasti nebyla jediná česká střední škola, přihlásila syna na lounskou reálku, kde maturoval v roce 1918. Studoval potom v Praze, ale vrátil se domů a stal se učitelem na české měšťance. Celá léta se dobře znal s Marií Lorencovou, se kterou se v roce 1936 oženil. Marie bývala náčelnicí Sokola a jako skvělá gymnastka nás již v roce 1928 reprezentovala na IX. Olympijských hrách v Amsterodamu. Kromě jiného byla i přebornicí Svazu slovanského Sokolstva. Bedřich Kubice býval zástupcem starosty duchcovského Sokola a později zastával významnou funkci jednatele Sokolské župy Krušnohorské-Kukaňovy, jejímž starostou byl na sklonku 30. let právě Jan Zelenka-Hajský.

Během mobilizace v září 1938 byl rotmistr Bedřich Kubice se svou rotou 5. pěšího pluku T. G. Masaryka na jižních hranicích. Po Mnichovu ji v pořádku dovedl do Štefánikových kasáren, ale do Duchcova se již nikdy nevrátil. Jeho jméno bylo na seznamu gestapa a přitěžující okolností byl zejména „Český dům“, který podle nacistů sehrál neblahou roli při čechizaci města. Matka jej držela až do své smrti v roce 1934, kdy se manželé Kubicovi přestěhovali do „bažantnice“. Marie Kubicová odtud uprchla na poslední chvíli jen s nejnutnějšími osobními věcmi. Když se v prosinci vrátila pro nábytek, byla poprvé krátce zadržena gestapem.

Bedřich Kubice se hned poté, co svlékl vojenskou uniformu, zapojil v obranném výboru České obce sokolské. V pražském Tyršově domě vedl úřadovnu sokolské župy Krušnohorské-Kukáňovy, starající se o bezradné uprchlíky z okupovaného pohraničí. Plynule přešel do aktivního odboje, a když přišel čas, staral se o české parašutisty z Londýna. Zajišťoval jim vše, co potřebovali k ilegálnímu životu
v okupované zemi.

Gestapo si pro něho poprvé přijelo počátkem července 1942. Po nočním výslechu v Petschkově paláci se zcela vysílený vrátil domů. Definitivně jej zatkli v kanceláři Zemské školní rady a spoutaného odvlekli na Pankrác. Při výsleších v „pečkárně“ byl mučen a jako svědkové jeho protiněmecké činnosti byli vyslechnuti i duchcovští nacisté. Dne 24. 8. Zatkli Marii Kubicovou a o několik dní později odebrali příbuzným jejich jedenáctiměsíčního syna Bedouška, kterého poslali na převýchovu. Bedřich Kubice i jeho žena byli pak převezeni do Terezína, odkud následoval transport do Mauthausenu. Tam byli spolu s ostatními členy sokolské odbojové organizace JINDRA popraveni dne 24. října 1942.

Zdroj: Duchcovské noviny 7-8/2010, Pavel Koukal