Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

KRÝSA Vendelín Josef

farář

* 3. března 1871
† 27. července 1950

Nejznámější duchcovský farář P. Vendelín Josef Krýsa se narodil 3. března 1871 v Manětíně, ale do Podkrušnohoří přišel již jako student jezuitského gymnázia v Bohosudově. Dále studoval na semináři
v Litoměřicích, kde byl 17. 6. 1894 vysvěcen na kněze a litoměřická diecéze se stala jeho celoživotním působištěm. Začínal jako kaplan v Bořislavi a v Krupce, odkud přišel roku 1899 poprvé do Duchcova. Již tehdy zároveň vyučoval náboženství na české škole a přátelil se s řídícím učitelem Aloisem Bílkem
i jeho rodinou.

V roce 1907 byl poslán jako farář do Flájí, kde kázal v památném dřevěném kostelíku, který byl později přenesen do Českého Jiřetína. Po třech letech se vrátil do Duchcova a od 1. 6. 1910 až do své smrti zde zastával úřad děkana i arciděkana římskokatolické církve. Vedle duchcovských kostelů a kaplí měl na starosti i filiální kostely sv. Petra a Pavla v Lipnicích a sv. Šimona a Judy v Zabrušanech; býval také administrátorem neobsazené farnosti při kostele N. Trojice v Ledvicích. Měl řadu církevních hodností
a postupně byl vikářem, konsistorním radou i biskupským notářem. Jako katecheta vyučoval po celou první republiku náboženství na českých školách včetně reformního reálného gymnázia. Mezi zdejšími studenty našel řadu přátel jeho synovec Vendelín Josef Krýsa, který na duchcovské faře prožíval veškeré prázdniny. Jako spisovatel vešel ve známost především svým dramatem “Důl Nelson“.

Za téměř půlstoleté působení v Duchcově byl Vendelín Josef Krýsa svědkem doznívání valdštejnské éry i celého období první republiky. Jeho farníci odcházeli do dvou světových válek a mnozí z nich se už nikdy nevrátili, právě tak jako rekvírované zvony ze svěřených kostelů. V roce 1938 prožil exodus Čechů vyhnaných do vnitrozemí, ale české mše sloužil i za okupace. V roce 1945 zažil zkázu děkanského chrámu Zvěstování P. Marie i odsun německých farníků, na samém konci života i tažení proti církvi a vznik internačního tábora pro kněze ve zrušeném oseckém klášteře. V této atmosféře zemřel duchcovský arciděkan P. Vendelín Josef Krýsa dne 27. července 1950.

Zdroj: Duchcovské noviny 3/2011, Pavel Koukal