Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

KRIŠTŮFEK František

učitel

* 12. prosince 1855
† 30. srpna 1935

Zakladatel osecké české školy se narodil 12. 12. 1855 v Písku. Ústřední matice školská jej tam poslala o prázdninách 1883, aby zjistil vše potřebné k otevření školy, povolené výnosem Zemské školní rady. Přestože měl stále v patách obecního policajta, zájem o českou školu byl tak velký, že musely být ze dne na den otevřeny další dvě třídy. František Krištůfek úzce spolupracoval s ing. Janem Bydžovským. Byl také zakládajícím členem a členem ústředního výboru Národní jednoty severočeské; její místní odbor v Oseku musel však pro trvající odpor radnice založit dne 12. 7. 1885 v Háji u Duchcova.

Po úspěchu první české veřejné školy v Duchcově v září 1885 se František Krištůfek ze všech sil snažil také o „zveřejnění“ matiční školy
v Oseku. Čeští rodiče byli však zastrašováni a také havíři na Nelsonu vystaveni nátlaku: majitel dolu William Reffeen dostal po Krištůvkově  stížnosti od českého místodržitelství přísnou důtku s výstrahou, což byla ale ojedinělá výjimka. Z Oseku odešel František Krištůfek v roce 1887 do Teplic, aby tam vystřídal Jana Klecandu, který se v důsledku neustálého šikanování nervově zhroutil. V září 1891 odešel do Žatce a odtud do Liběchova. Jeho posledním působištěm byla Opava, kde rozvíjel i významnou kulturní činnost – byl rovněž sbormistrem Pěveckého sboru Křížkovský.

Zakladatel české školy v Oseku zemřel ve svém rodišti dne 30. srpna 1935.

Zdroj: SD 10. 9. 1995, Pavel Koukal