Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

KREUZ Adolf

teolog a učitel

* 21. října 1891
† 9. října 1966

ThDr. Adolf Kreuz se narodil 21. října 1891 v Ústí nad Labem. Na konsistoři v Litoměřicích vystudoval bohosloví a svá studia dovršil v roce 1914 doktorátem theologie. V Duchcově působil v letech 1920 až 1945 jako katecheta a profesor německého státního reálného gymnázia. Své historické články publikoval časopisecky v Duxer Zeitung, Erzgebirgszeitung i Volkspost a zabýval se v nich zejména osobností pražského arcibiskupa Jana Bedřicha z Valdštejna i historií dnes již neexistujících kostelů
sv. Kříže a sv. Jiří, stejně jako záležitostí kolem hraběcího hospitalu s kostelem Nanebevzetí P. Marie.
V roce 1933 vydal duchcovský nakladatel Carl Scheithauer jeho knihu Geschichte der Stadt Dux (Dějiny města Duchcova), která je jedním ze základních kamenů ke studiu historie Duchcova. Příznačné je, že autor ji věnoval uznávanému casanovskému badateli Bernhardu Marrovi, který mu poskytl i řadu údajů a ilustrací k duchcovské historii. Kniha je psána velmi objektivně a využívá německých i českých historických pramenů; v českém překladu Miroslava Maška byla dlouho
k dispozici i na internetu.

V roce 1946 byl demokrat Adolf Kreuz zařazen do odsunu německého obyvatelstva. Usadil se
v Rakousku a od roku 1947 působil jako učitel církevní historie ve St. Florian. Od roku 1955 působil
v klášteře Klosterneuburg. Zemřel 9. října 1966 ve Vídni.

Zdroj: Duchcovské noviny 10/2011, Pavel Koukal