Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

KŘEŠ Josef

písmák a kronikář

* 13. prosince 1901
19. července 1963

Písmák a ledvický kronikář Josef Křeš se narodil 13. prosince 1901 v Třebušicích u Mostu. Původním povoláním byl horník, ale živě se zajímal o novodobou historii. V Ledvicích prožil převážnou část života a byl jejím patriotem. Zúčastnil se spolkového života a než se stal kronikářem, aktivně se podílel i na životě obce. Od roku 1931 byl členem městské rady za národní socialisty a v období brzy po válce dokonce jako tajemník Místního národního výboru.Jako písmáka jej inspirovaly statě Aloise Štefla
i Františka Cajthamla-Liberté, a jak vplývá z jeho kronikářských zápisů v „Pamětní knize města Ledvice“, mnohé podchytil z vlastních zkušeností i z vyprávění pamětníků. Nejcennější jsou kapitoly o počátcích dolování mezi Duchcovem, Ledvicemi a Bílinou i záznam mnohaletých bojů za českou školu.
Nákladem Místní školní rady v Ledvicích vyšla dvacetistránková brožura „Padesát let české školy
v Ledvicích“.  Obsahuje i kapitolu „Počátky hornického hnutí na ledvicku“, kterou mnohem více rozvinul
v publikaci, kterou sepsal spolu s ing. Ladislavem Ruckým pod názvem „Z dějin hornictví na Duchcovsku“. Do třetice přikročil k zpracování svých „dějin hornictví“ formou divadelní hry, kterou sepsal pro divadelní spolek Dalibor pod názvem „Pro ten kus chleba". Redigoval závodní časopis Dolu President Masaryk v Břešťanech pod názvem „Buditel“.
Zemřel 19. července 1963 v Duchcově.

Zdroj: Duchcovské noviny 26/2013, Pavel Koukal