Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

KOUKAL Pavel

novinář

* 13. května 1944
† 4. března 2014

Pavel Koukal, duchcovský patriot, novinář, publicista, vlastivědný pracovník, regionální historik, památkář, ekologický aktivista, sokolský vzdělavatel a organizátor kulturních akcí a výstav se narodil 13. května 1944 v Roudnici nad Labem. Po osvobození se celá rodina vrátila do Duchcova, odkud pocházela. Pavel Koukal vystudoval duchcovské gymnázium a krátce studoval na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem. Málokdo ví, že byl s několika nadšenci spolutvůrcem myšlenky převzetí a využití duchcovského zámku, nadšeně se věnoval jeho obnově, aby později stanul v jeho čele. Ve druhé polovině 80. let profesionálně přešel ke svému koníčku – novinářskému povolání.

Je neúnavným členem a hybatelem prvků občanské společnosti – vzpomeňme jen předlistopadovou Společnost pro záchranu Jezeří, byl jedním z iniciátorů založení Společnosti přátel města Duchcova
a Československé společnosti G. Casanovy se sídlem v Duchcově. Stál u snah o záchranu severočeských Libkovic a u znovuobnovení činnosti duchcovského Sokola. Stejně tak se snaží především Duchcov popularizovat v desítkách publikací, stovkách výstav, ale hlavně neustálým hledáním kořenů města, jeho hodnot
a možností obnovy.

Zemřel 4. března 2014.

Zdroj: Duchcovské noviny 2004/5, PhDr. Jaroslav Drbohlav