Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

KNIRSCH Hans

redaktor a politik

* 11. září 1877
† 6. prosince 1933

Ze všech osobností, které ve 20. století prošly Duchcovem, byl po válce nejvíce tabuizován německý nacionálně socialistický politik Hans Knirsch.

Hans Knirsch se narodil 11. září 1877 v Třebařově u Moravské Třebové v tkalcovské rodině. Vystudoval nižší gymnázium a odbornou tkalcovskou školu v Šumperku. Zapojil se do činnosti Dělnického a podpůrného spolku a dva roky byl redaktorem časopisu Der Scherer (Střihač), který vydávali mladí nacionální socialisté v tyrolském Innsbrucku. V roce 1903 již spoluzakládal dělnickou stranu Deutsche Arbeiterpartei für Österreich a o necelý rok později se přestěhoval do nového působiště v Podkrušnohoří. V letech 1904 až 1907 byl redaktorem listu Zentralblattes der Deutschen Arbeiterpartei, vycházejícího v Ústí nad Labem. V témže roce se přestěhoval do Duchcova. V roce 1911 byl za svoji stranu zvolen poslancem Říšské rady ve Vídni. V první světové válce narukoval jako „jednoroční dobrovolník“ a po svém návratu domů patřil k politikům, kteří chtěli za každou cenu udržet celistvost Rakouska-Uherska. V roce 1917 patřil k iniciátorům parlamentní interpelace „o zradě Čechů“. Od října 1918 do února 1919 byl členem zemského sněmu Provincie Deutschbőhmen a usiloval o to, aby naše pohraniční území
s německou většinou nadále zůstala součástí Rakouska. V květnu 1918 přeměnil svou Dělnickou stranu na sjezdu v Dělnickou nacionálně socialistickou stranu a jejím předsedou byl až do roku 1926. Kandidoval ve volbách roku 1920 a stal se poslancem Národního shromáždění. Od obecných voleb v roce 1927 byl i členem duchcovského městského zastupitelstva a od roku 1931 členem městské rady. Na jaře 1932 se Knirschova strana zapojila mezi hlavní organizátory velké Mostecké stávky. V souvislosti s událostmi v sousedním Německu byla německá nacionálně-socialistická strana v ČSR pod drobnohledem tajných služeb, což vedlo k jejímu rozpuštění na podzim roku 1933 a tím i ke ztrátě Knirschova poslaneckého mandátu ke dni 11. 11. 1933.

Na samém sklonku života se Hans Knirsch odhodlal navštívit německého kancléře Adolfa Hitlera. Stalo se tak na Turnerských slavnostech ve Stuttgartu, ale Hitler jej ani nepřijal. Brzy po návratu do Duchcova spáchal Hans Knirsch dne 6. prosince 1933 sebevraždu. Přestože byl rozporuplnou osobností, napříč politickým spektrem byl považován za slušného člověka.

Zdroj: Duchcovské noviny 9/2007, Pavel Koukal