Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

KLOBAUTSCHNIK, Josef

řídící učitel, ředitel kůru kostela Nanebevzetí Panny Marie, hudební skladatel a několikanásobný král střeleckého spolku

*22. 2. 1820

+ 1. 2. 1886

 

 

Josef Klobautschnik se narodil v obci Ranná u Loun do rodiny krejčovského mistra Franze Klobautschnika a Kathariny Süsmilchové z Košova. Pedagogické vzdělání získal údajně v Praze. V roce 1854, po svatbě s Marií Güttlerovou, dcerou punčochářského mistra, se zabydlel na stálo v Krupce. Bydleli v budově číslo popisné 92 a zároveň škole architektonicky propojené s kostelem. Žáci tak začínali výuku ranní mší, aniž by byli vystavováni nepřízni počasí. O tom, jaký byl v pozici pedagoga, nemáme žádné dochované materiály, ale skoro třicet let byl společensky aktivní v práci v městské radě, střeleckém spolku, kde byl třikrát korunován za krále a jeho skladby měly vždy úhledný rukopis. Právě proto by se dalo předpokládat, že roli pedagoga plnil též zodpovědně a svědomitě. Také třicet let vedl hudební spolek „Chormusik – Konfraternität Graupen“ tedy Soubor hudebního bratrstva Krupky.

 

Dochovalo se po něm zhruba 160 duchovních skladeb, ofertorií, mší a requiem. Nalezena byla i torza světských skladeb. V archivu kůru městského kostela v roce 2000 proběhla prohlídka, při níž bylo zjištěno, že archiv obsahuje zejména Klobautschnikovu vlastní tvorbu. Katalogizací a roztříděním jeho děl se zaobíral student drážďanské univerzity Silvio Schumann z Míšně. Ten do digitální podoby na své vlastní náklady zpracoval mnoho jeho skladeb a převáděl je i do tištěné podoby. Při adventním koncertu 3. 12. 2006 měli obyvatelé Krupky možnost se seznámit s jeho mší Es dur, jíž napsal k svátku sv. Františka Xaverského, ochránce Krupky před morem v roce 1680. Návštěvníci se zároveň dozvěděli i historii tohoto světce a spoluzakladatele jezuitského řádu, o němž mluvil P. Benno Beneš z Teplic. U příležitosti koncertu byla odhalena pamětní deska Josefa Klobautschnika.

Josef Klobautschnik zemřel v Krupce dne 1. 2. 1886.

 

Použitá literatura:

„Josef Klobautschnik – téměř zapomenutý kantor z Krupky“, In: Radnice města Krupky, č. 2 (únor 2010), str. 5, autor: Ostraveršenko, Bohdan

https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Klobautschnik

https://www.wikiwand.com/cs/Josef_Klobautschnik