Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

KEPKA Hugo

novinář a básník

* 22. června 1889
† 10. února 1912

Řada českých básníků zemřela ve velmi mladém věku stejně tak, jako Hugo Kepka, který si zárodky vážného onemocnění přinesl z vězeňské cely na Pankráci, kde pykal za své výroky na
I. antimilitaristickém sjezdu národně socialistické mládeže, konaném v Praze v září 1907.

Hugo Kepka se narodil 22. června 1889 v Klatovech, kde jeho otec působil jako vachmajstr
u dragounů. S rakouským militarismem se setkával již od dětství a tím pádem se mohl s přehledem připojit k jeho kritikům. Již jako student gymnázia se zajímal o aktivity pokrokové mládeže a celostátní publicity se nečekaně dočkal už v šestnácti letech. Demonstrativně tehdy mlčel při zpěvu rakouské hymny, za což byl potrestán vyloučením ze všech středních škol v Rakousku.

V Klatovech ještě vydal několik čísel vlastního časopisu Havlíček. V Praze i Liberci vzbudil pozornost jako nadaný řečník a již v osmnácti letech se stal nadšeným příslušníkem antimilitaristického hnutí nár. soc. mládeže, soustřeďující se kolem Karla Půlpána a jeho časopisu Mladé proudy. První antimilitaristický sjezd úředně rozpustili během jeho projevu a proti jeho svolavatelům zahájili trestní řízení. V období let 1908 až 1911 působil spolu s Jožkou Davidem v Mostě jako redaktor listu Stráž českého severu, vydal několik knížek básní i próz a také si odseděl desetiměsíční trest vězení.

Do Turnova se vrátil, když mu lékař zakázal další pobyt v Mostě. Zemřel tam dne 10. února 1912 ve věku necelých 23 let. Zajímavý náhrobek od sochaře Ferdy Šírka je chloubou turnovského hřbitova.

Zdroj: Deník Směr 9. 2. 2002, Pavel Koukal