Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

KAWACIUK Ivan

houslista a hudebník

* 19. června 1913
† 30. listopadu 1966

Ivan Kawaciuk, narozený 19. června 1913 v Želénkách u Duchcova, patří bezpochyby  mezi nejvýznamnější severočeské rodáky. Jeho otec kdysi přišel na sever z Haliče a začínal zde jako horník. Chlapec zahájil v roce 1923 studia na českém státním reformním reálném gymnáziu v Duchcově, ale již v příštím roce se na 4. studentské akademii naplno projevil jeho talent. V roce 1925 se stal žákem Rudolfa Špoutila na právě založené Hudební a pěvecké škole, ale rozhodující bylo až duchcovské koncertní vystoupení slavného houslisty Jaroslava Kociána. Na talentovaného žáka, jeho rodinu i okolí zapůsobilo natolik, že v září 1927 přestoupil z gymnázia na pražskou konzervatoř, kde se stal žákem profesora Jindřicha Bastaře. Studia na duchcovském gymnáziu se později rozhodl dokončit jako privatista; maturoval zde v červnu 1937.

Mezitím už zaznamenal první úspěchy. Běžně hrál před rozhlasovým mikrofonem a koncem 30. let se stal koncertním mistrem Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK. Na konzervatoři potom ještě absolvoval mistrovskou školu u profesora Jindřicha Felda a za války hrál i jazz v kavárně Vltava
s orchestrem Jaroslava Maliny. Vedle toho ovšem stále spolupracoval s našimi předními tělesy včetně České filharmonie. Od roku 1947 byl koncertním mistrem Filmového symfonického orchestru.
V 50. letech oslnil veřejnost jako jediný světový konkurent Ruggiera Ricciho a v roce 1953 brilantně zvládl nahrávku všech 24 capricií Nicoly Paganiniho.

Od roku 1961 byl profesorem pražské konzervatoře, zemřel však předčasně 30. listopadu 1966.

Zdroj:  Duchcovské noviny 11/2006, Pavel Koukal