Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

KAŠE Tomeš

horník a novinář

* 5. prosince 1858
† 19. srpna 1910

K tradicím hornického Duchcova patří i osobnost samorostlého novináře Tomeše Kašeho, který se po celý život snažil hájit zájmy havířů. Narodil se 5. prosince 1858 v Kladně a sám poznal práci v dole již od dvanácti let. Toužil po vzdělání a v roce 1880 spoluzakládal Čtenářskou besedu v Třebušicích, později působil i ve stejnojmenném spolku v lázeňských Teplicích. V devětadvaceti letech utrpěl v dole těžký úraz na hlavě a z důvodu částečné ztráty sluchu už nadále fárat nemohl. Namísto toho hodně četl a pod pseudonymem Tóma Hořovský psal drobné prózy ze života horníků. V lednu 1890 stál u zrodu odborového hnutí horníků jako redaktor mosteckého časopisu „Na zdar“. Jeho článek o příčinách katastrofy na dole Pokrok u Duchcova v roce 1893 byl tak odvážný, že vedl k jeho vypovězení
z Mostecka. V Ostravě pak vydával „Odborné listy“ a působil v hornickém spolku Pokrok. V březnu 1895 se vrátil na sever a časopis „Hlas dělníků hornicko-hutnických“ redigoval v Duchcově. V listopadu 1896 se spolu s Hynkem Holubem poprvé pokoušel založit „Duch českého severu“. Vypracoval se natolik, že havířům sepisoval různé úřední žádosti a stížnosti. Počátkem století působil v redakci „Horníka“, kterého vydával František Hajšman v Lomu, Ledvicích i Košťanech; v roce 1904 ve slavné Vohryzkově a Kalinově lomské „Omladině“.  Od prosince 1907 byl redaktorem duchcovských „Hornických listů“, kde prožil závěr života po boku Václava Draxla a Aloise Šefla.

Zemřel 19. srpna 1910 po vážné operaci v řetenické okresní nemocnici a jeho pohřbu na duchcovském hřbitově se prý zúčastnilo několik tisíc horníků. Po roce, dne 6. srpna 1911, byl v rámci oslavy založení Politického klubu dělnického v Duchcově odhalen náhrobek, pořízený z dělnických sbírek – kámen z Krušných hor doplněný dvěma černými deskami s podobiznou zesnulého a jednoduchým textem. Zničen byl za okupace a v symbolické podobě obnoven v roce 2008.

Zdroj: Duchcovské noviny 7-8/2010, Pavel Koukal