Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

ZAUPER Josef Stanislav

učitel

* 18. března 1784
† 30. prosince 1850

Goethův přítel a učitel Bedřicha Smetany Josef Stanislav Zauper se narodil v Duchcově dne
18. 3. 1784. Jeho otec Josef Zauper byl uznávaným malířem a společně se svým učitelem Benediktem Kernem pracoval u královského dvora v Drážďanech. Po skončení sedmileté války byli pověřeni znovuinstalováním sbírek drážďanské galerie a restaurováním poškozených obrazů. Navázané kontakty byly prospěšné pro otce i syna, zvláště, když se jeho strýc Josef Dominik Preissler stal po čase rádcem saské princezny Marie Augusty. Zauperova literární prvotina byla poetickým vyprávěním
o jeho cestě z Duchcova na zámek do Pillnitz.

Po absolvování mosteckého piaristického gymnázia studoval v Praze filozofii a humanitní obory, ale stejně ho lákala matematika a fyzika. Krátce pak působil v tepelském klášteře na Karlovarsku. V roce 1809 se stal profesorem na gymnáziu v Plzni a učil tam hlavně řečtinu a řeckou filologii, byl však proslulý i rozsáhlými znalostmi ze světové literatury, malířství a hudby, ale i mineralogie, meteorologie
a optiky. V roce 1832 přijal významnou funkci prefekta tohoto ústavu a po zrušení archaického titulu spravoval školu jako její ředitel. Plzeňské gymnázium bylo za jeho éry označováno za „nejlepší
a nejznamenitější v zemi“.

Pod Zauperovým vedením tam působili mnozí vynikající pedagogové a čeští vlastenci, jako Josef Vojtěch Sedláček, Hanuš J. Karlík a Josef František Smetana. Jeho synovec Bedřich Smetana byl také Zauperovým nezdárným žákem, jak sám dokazuje ve svých vzpomínkách,
v jejichž závěru však zdůrazňuje: „Před mužem tím jsme měli náramný respekt.“ I když byl Zauper původem Němec, uměl česky a projevoval velký zájem o náš kulturní život. Jeho přítelem byl například hudební skladatel Václav Jan Tomášek.

Literárně čerpal nejprve z odkazu antiky a do němčiny přeložil Homérovu Iliadu (1826) a Odysseu (1827), načež podal čtyřsvazkový výklad slavného eposu. Mimořádné zaujetí pro dílo Johanna Wolfganga Goetha jej přimělo k vydání několika goethovských studií, ale také
k osobním vztahům  s německým klasikem v letech 1821-1823. Z rozmluv s Goethem vytěžil své Aforismy (1840), ale dochovala se
i zajímavá korespondence mezi oběma muži a Goethovým tajemníkem J. P. Ackermannem. Nebyl to však jen Goethe, kdo se se Zauperem setkával při návštěvě „milých Čech“. Dne 25. 7. 1812 byl Zauper přítomen duchcovské návštěvě Ludwiga van Beethovena.

Zemřel v Plzni 30. 12. 1850 a dodnes odpočívá na památném mikulášském hřbitově, v blízkosti svých přátel Josefa Vojtěcha Sedláčka
a Josefa Františka Smetany.

Zdroj: Deník Směr 30. 12. 2000, Pavel Koukal