Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

JANKOVEC Volfgang

profesor

* 20. října 1896
† 20. prosince 1944

Profesor Wolfgang Jankovič se narodil dne 10. října 1896 v Plzni, kde vystudoval obchodní akademii a pokračoval studiem obchodních věd na pražské technice. V září 1923 se stal, stejně jako jeho žena, profesorem Obchodní akademie v Teplicích, která měla už po dvou letech sídlo v novostavbě Metelkových škol. Současně byl zakladatelem severočeské Dělnické akademie a po celou dobu teplického působení rozvíjel bohatou činnost kulturní a osvětovou.

Ve třicátých letech odešel jako významný národohospodář do Prahy, kde m.j. od počátku varoval před podceňováním fašismu. Hned po okupaci pracoval v ilegalitě a byl vůdčí osobností Petičního výboru Věrni zůstaneme i spolutvůrcem ideového programu domácího nekomunistického odboje. Dne 10. prosince 1941 byl zatčen a vězněn na Pankráci, v Kladně, Gollnowě i Drážďanech, kde byl 23. října 1944 odsouzen k trestu smrti a 20. prosince popraven.

Zdroj: Deník Směr  22. 12. 1994, Pavel Koukal