Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

JANKOVCOVÁ Ludmila

česká a československá politička Československé sociální demokracie, poslankyně, ministryně vlády, signatářka Charty 77

* 8. 8. 1897
+ 5. 9. 1990

Narodila se v Kutné Hoře jako Ludmila Stračovská, kde také absolvovala střední školu. V letech 1919 – 1923 studovala Vysokou školu obchodní v Praze, odkud získala inženýrský titul. Později byla zaměstnána jako středoškolská učitelka v Teplicích na Obchodní akademii, Praze a Košicích. Svého muže, též pedagoga, Volfganga Jankovce potkala právě v Košicích, kde oba vyučovali a roku 1921 se tam také vzali. V průběhu okupace se společně zapojili do domácího protinacistického odboje, což se stalo Volfgangovi osudným. Roku 1941 byl zatčen a tři roky na to popraven.

Ludmila Jankovcová se roku 1922 stala členkou Československé sociálně demokratické dělnické strany a po 2. světové válce vstoupila do celostátní politiky. Ve volbách do parlamentu v roce 1946 ji zvolili do Ústavodárného Národního shromáždění za ČSSD, kde setrvala do konce volebního období. Stala se místopředsedkyní ČSSD, kde patřila k levicovému křídlu, jež se během únorového převratu v roce 1948 orientovalo na KSČ. Po fůzi ČSSD a KSČ přešla v červnu 1948 do poslaneckého klubu komunistů. Mandát obhájila i ve volbách do Národního shromáždění roku 1954 pro volební kraj Ústí nad Labem a volbách do Národního shromáždění roku 1960. V parlamentu působila do roku 1963.

Důležitá byly její vládní funkce, které zastávala. Roku 1947 se jako první žena v Československu stala členkou vlády Klementa Gottwalda, kde byla na postu ministryně průmyslu. Po únorovém převratu, tedy druhé vládě Klementa Gottwalda a vládě Antonína Zápotockého byla ministryní výživy a potravinářského průmyslu. Následně v letech 1954 – 1963 zastávala funkci náměstkyně předsedy vlády, kde setrvala až do důchodu. Také se zapojila do reformního hnutí v KSČ a po invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa byla v průběhu čistek z KSČ vyloučena. V roce 1977 se stala signatářkou Charty 77.

Ludmila Jankovcová zemřela 5. 9. 1990 v Plzni ve věku 93 let.

 

Použité zdroje:

Ludmila Jankovcová – Wikipedie (wikipedia.org)

Kronika: Jubilea: Devadesátiny profesorky, In: Revue Teplice, č. 8 (srpen 1987), str. 8