Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

JÁNA Josef

architekt, moderní stavitel

* 3. března 1894
† 10. listopadu 1967

Josef Jána se narodil 3. března 1894 ve Lnářích. Byl to významný český architekt a stavitel, který většinu svého života působil v Duchcově. První jeho významnou duchcovskou stavbou je Sokolovna, jejíž základní kámen byl slavnostně položen roku 1923. V roce 1968 ji rekonstruoval Karel Kudrna a to zejména interiér tělocvičny. Mezi další významné stavby, které architekt Jána projektoval, patří budova České spořitelny na náměstí Republiky z roku 1928 a budova bývalé knihtiskárny Emanuela Chána v Nádražní ulici. Ta je zářným příkladem polyfunkční stavby sloužící k podnikání na straně jedné a k bydlení na straně druhé. Stěžejním dílem Josefa Jány jsou dva pavilóny Masarykova domu péče o mládež, které vznikly mezi léty 1929 – 1930. Objekt nesloužil jen jako kanceláře okresní péče o mládež, ale byl i pomocnou školou, zdravotní organizací a centrem pro práci s nezaměstnanou mládeží, kterou měli na starost čeští učitelé. Za něj dokonce Jána získal ocenění v Drážďanech. Tento významný stavitel v Duchcově vybudoval ještě dva obytné domy, ale jeden z nich musel být vlivem statického narušení a prasklin zbořen a druhý funkcionalistický dům se dnes nachází na rohu ulice Nerudovy a ulice Družby.
Architekt Jána stavěl budovy i mimo Duchcov, za zmínku stojí stavba české obecné školy v Ohníči z roku 1928, která dnes slouží jako radnice. Josef Jána se po osvobození odstěhoval do Teplic, kde i dne 10. listopadu roku 1967 zemřel.

Použité zdroje: 
"Moderní český architekt", autor: Koukal, Pavel, In: Duchcovské noviny, č. 11 ( listopad 2007 ), str. 19, 20
"Domeček má novou fasádu. Budovu kdysi postavil Jána", autor: redakce, In: Teplický deník (1. 7. 2016) https://teplicky.denik.cz/zpravy_region/domecek-ma-novou-fasadu-budovu-kdysi-postavil-jana-20160702.html