Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

STOLZ Jan Antonín

lékař, přírodovědec a mineraolog

* 11. června 1778
† 17. srpna 1855

Jan Antonín Stolz se narodil 11. června 1778 v Praze. Od roku 1791 studoval gymnázium nejprve v Chebu, poté v Praze, kde pak také absolvoval studium lékařství a filozofie. V roce 1804 promoval
a nastoupil v Ústí nad Labem jako městský lékař. Jan  Antonín  Stolz a Johann Wolfgang Goethe měli společný zájem - mineralogii.  A proto když přijel do Teplic v roce 1813 Johann Wolfgang Goethe, kterého také velmi zajímala geologie zdejší krajiny, byl mu doporučen právě A. Stolz. Díky tomu vzniklo pevné  přátelství. V roce 1813 mu napoleonská bitva U Chlumce připravila mnoho práce, díky tomu získal o rok později císařské vyznamenání.  V roce 1814, po smrti zakladatele lázeňské nemocnice, byl A. Stolz povolán na jeho místo.  Celý svůj život byl dr. Stolz pilným sběratelem nerostů a jeho sbírka se stala proslulou, měla přes 15 tisíc minerálů, žel se ji nepodařilo dochovat. Syn Eduard Karel prodal minerály po částech do zahraničí. Dr. Stolz zemřel v Teplicích 17. srpna 1855.

Zdroj: Revue Teplice 7/1978, MUDr. Vladimír Křížek, CSc.