Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

HUBÁČEK Karel

architekt

*  23. února 1924
†  23. listopadu 2011

Český architekt Karel Hubáček se narodil 23. února 1924 v Praze. Dětství a mládí prožil v pražské čtvrti Nusle. Na jeho výchově se podíleli nejen rodiče, ale hlavně dědeček Josef Mikeš. Mladý Karel navštěvoval v rodné čtvrti nejprve obecnou školu a později reálné gymnázium.  V roce 1943 maturoval
a poté byl nasazen na nucené práce do Německa. Po skončení války chtěl dále studovat. Byl přijat na České vysoké učení technické v Praze, obor architektura.  Studia na Fakultě architektury a pozemního stavitelství ČVUT Praha ukončil získáním diplomu. V roce 1951 získal zaměstnání v Krajském  projektovém  ústavu pro výstavbu měst a obcí. Patřil k zakladatelům slavného ateliéru Sial  ( Sdružení  inženýrů a architektů v Liberci ), který dokázal za normalizace reagovat na nejmodernější evropskou architekturu. Stavba na Ještědu získala  pro svoji eleganci a praktické využití technologií v roce 1969 prestižní Perretovu cenu Mezinárodní unie architektů. Vedle ocenění od Mezinárodní unie architektů se honosí  titulem nejvýznamnější česká stavba 20. století. Své umění ukázal i v Teplicích. Z jeho pera vzešel návrh na Kulturní dům s koncertní síní. V roce 1993 získal doktorát technických věd ČVUT
v Praze. V letech 1994-1997 byl  vedoucím katedry architektury na Fakultě umění a architektury TU
v Liberci. Karel Hubáček zemřel ve věku 87 let 23. listopadu 2011 v Liberci.
„Karel byl jednou z nejvýraznějších osobností české architektury. Byl architektem světového významu a velmi laskavým člověkem,“ řekl Hubáčkův dlouholetý přítel a kolega Miroslav Masák.
Zdroj: Teplický deník č. 277/2011
Foto: Profimedia, Tomáš Nosil