Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

HROCH Jan

lékař

* 18. června 1899
† 11. února 1957

Rodák z Pardubic MUDr. Jan Hroch se narodil 18. června 1899. Pocházel z hudební rodiny. Ihned po maturitě na gymnáziu byl odveden na vojnu, ale 1. světová válka se naštěstí schylovala ke konci. Ještě v roce 1918 se zapsal na lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Vypomáhal si kondicemi a není bez zajímavosti, že byl v průběhu studia čtyři měsíce vychovatelem u hraběte Lažanského na zámku Chýše, kde před ním působil ve stejné funkci spisovatel Karel Čapek. Po promoci získával praxi na různých klinikách nejen v Praze, ale i v Německu a v Paříži. Rád by působil jako lázeňský doktor, ale to bylo doménou německých lékařů. Proto využil možnosti přijmout od 1. března 1929 místo železničního lékaře v Teplicích. Zároveň pracoval pro Okresní pojišťovnu a Revírní bratrskou pokladnu v Mostě. Otevřel si vlastní praxi a v červnu 1929 se stal městským lékařem v Teplicích. V roce 1936 se stal i lékařem policejním, působil v poradně Okresní péče o mládež, zajížděl do dětského domova ve Mstišově i do protialkoholní léčebny v Tuchlově. Od příchodu do Teplic se zapojil do českého menšinového života; stal se i členem zdejší odbočky klubu Rotary International a podílel se na podpoře úsilí českých podnikatelů o hospodářské a sociální pozice v pohraničí. Všechno skončilo nacistickým záborem Podkrušnohoří na počátku října 1938. Brzy po návratu do svého rodiště , kde působil opět jako městský a železniční lékař, se MUDr. Jan Hroch zapojil do ilegální skupiny štkpt. Vovse a Gregora, která spolupracovala se skupinou, připravující atentát na Heydricha. Vykonstruovanými anamnézami se mu podařilo zachránit mnoho lidí před pronásledováním gestapem i jinými represivními složkami. Po osvobození se nemohl dočkat, až bude přeložen zpět do Teplic; vrátil se 13. června 1945 jako okresní lékař a v této funkci organizoval zdravotnictví na celém Teplicku. Řešil opatření proti skvrnitému tyfu, neboť v okrese bylo v tu dobu na 70 tisíc zavlečených lidí, připravoval se transfer 36 tisíc občanů německé národnosti. V listopadu 1945 byl jmenován vedoucím lékařem politické správy. Jako první začal bojovat proti blížící se epidemii obrny. Po prvopočátcích v Kamenných lázních otevřel na jaře 1947 Ústav paní Hany Benešové pro doléčování po dětské obrně U Nových lázní.  V červnu 1948 mu byl přiznán titul odborného lékaře pro balneologii a fyzikální terapii. Kromě budování teplických lázní se zasloužil i o ochranu teplických zřídel proti těžbě hnědého uhlí. Práci pro státní správu ukončil v roce 1950, kdy skončila i 22 let trvající služba pro železničáře. Pak přišel o soukromou praxi a od roku 1952 byl již jen zaměstnancem Státních lázní. Své povolání však bral zcela samozřejmě jako poslání. Jeho pracovní nasazení bylo vyčerpávající  a o dětské pacienty v lázních se staral nadstandardně, bez ohledu na své podlomené zdraví.

MUDr. Jan Hroch zemřel  11. února 1957.

Zdroj: Teplický deník, 12. 2. 2007, Pavel Koukal