Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

HRADEC František

kronikář

* 26. července 1908
† 13. srpna 1989

Zasloužilý kronikář města Hrobu František Hradec se narodil 26. července 1908 v Čestíně u Kutné Hory a kronikářství se věnoval zejména díky svým bohatým celoživotním zkušenostem. Patřil ke staré gardě zasloužilých severočeských učitelů. V roce 1927 nastoupil na menšinové obecné škole v Hrobu, kde působil s výjimkou období okupace až do odchodu na odpočinek. Za války učil v Uhlířských Janovicích. V květnu 1945 se vrátil zpátky na sever, kde se zasloužil o otevření první české školy na Duchcovsku již 9. června 1945. Od dvacátých let se podílel na kulturním, sportovním i společenském životě města Hrobu. Pracoval v Červeném kříži, s včelaři i filatelisty. Do posledních dnů se podílel na činnosti organizací Národní fronty. Bezmála dvě desetiletí vedl kroniku obce. V poslední době zpracovával téma o rozvoji sportu, tělovýchovy a brannosti pro kronikářskou soutěž a inspiroval i  natočení filmu, který celou práci dovršil. Zemřel v Praze 13. srpna 1989.

Zdroj: Revue Teplice 10/1989