Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

HORSKÝ František

národohospodář

* 29. září 1801
† 6. dubna 1877

Významný český národohospodář František Horský z Horskýfeldu se narodil v Bílině 29. září 1801 v rodině panského úředníka. V letech 1818-21 studoval na schwarzenberské zemědělské škole v Českém Krumlově  a ve službách Schwarzenberků působil  do roku 1835 na několika jejich velkostatcích. Zde rozvinul všechny své schopnosti  a statky proměnil ve vzorná hospodářství. Posléze odešel na výzvu knížete Schwarzenberka do jižních Čech a zastával funkci ředitele panství v Libějovicích u Vodňan. Byl rovněž inspektorem knížecích panství. V letech 1850-1857 byl ředitelem zemědělské školy v Rabíně, která tvořila český protějšek německému ústavu v Děčíně-Libverdě. Ještě v šedesáti letech měl tolik elánu, že si koupil panství v Kolíně a Dolanech a dva další velkostatky. Všude vzorně hospodařil, založil olejnu, lihopalnu i cukrovar, zmodernizoval pivovar, vybudoval továrnu na průmyslová hnojiva  i na zemědělské stroje, z nichž 62 vynalezl, nebo významně zdokonalil. Pořádal zemědělské výstavy a přednášky pro rolníky. Napsal přes třicet odborných publikací a zabýval se všemi oblastmi zemědělství. Zaváděl střídání plodin, propagoval pěstování cukrovky a olejnin, zlepšoval bramborářství, zakládal štěpnice i chmelnice, zdokonaloval chovy dobytka a vylepšoval rybnikářství a lesnictví. Za své zásluhy byl v roce 1867 povýšen do rytířského stavu s titulem „z Horskýfeldu“. František Horský se rád vracel do rodného kraje. Pravidelně pobýval v Teplicích a v Oseku u Duchcova měl malý zámeček. Zemřel 6. dubna v Býchorech u Kolína a byl pochován za velké účasti lidu v nedalekých Ovčárech. Již v roce 1991 byla jeho jménem nazvána nadace na podporu našeho zemědělství.