Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

HEJNA Václav

učitel

* 30. května 1913
† 9. července 1942

Učitel Václav Hejna se narodil 30. května 1913 v rodině rolníka ve Vojnicích na Libochovicku. Studoval na gymnáziu v Lounech (spolu s Bedřichem Kubicem jsou na pamětní desce ve vestibulu) i učitelském ústavu v Žatci. Od počátku 30. let učil na české škole v Chabařovicích, odkud přešel do Proboštova u Teplic, kde byl jedním z nejaktivnějších členů Sokola.

V roce 1938 se Václav Hejna odstěhoval k rodičům manželky do Červeného Kostelce v Podkrkonoší, kde byl až do úředního zákazu Sokola v dubnu 1941 vedoucím dorostu. Zapojil se pak do ilegální činnosti nejen ve skupině JINDRA, ale zejména v její pobočné skupině S 21 B, přičemž písmena znamenala „sokolskou brannost“ nebo také „Satran Bohdašín“, a číslice počet členů. Činnost skupiny, kterou vedl bohdašínský řídící učitel Ladislav Satran, vyvrcholila v souvislosti  s výsadkem Silver A. Václav Hejna se vedle vyhledávání úkrytů pro parašutisty podílel i na získávání situačních zpráv pro vysílačku Libuše, kterou provozoval parašutista Jiří Potůček-Tolar. Vysílačka, jejímž stanovištěm byl i lom Hluboká u obce Ležáky, byla ve spojení s londýnským ústředím odboje.

Už koncem června 1942 došlo i ve skupině S 21 B k prvním zatčením. Dne 1. července byl z budovy chlapecké školy odveden i Václav Hejna. Byl vystaven krutým výslechům, ale nic neprozradil, jeho bezprostřední spolupracovníci tak zůstali ušetřeni. Telegrafista Jiří Potůček byl druhého dne zastřelen na útěku a učitel Hejna spolu s dalšími patnácti členy odbojové skupiny popraven dne 9. července 1942 v pardubickém Zámečku. Téže noci byla jejich těla spálena v místním krematoriu a popel rozházen neznámo kam. Základní škola v Červeném Kostelci dnes nese Hejnovo jméno na paměť hrdinství, které už nebude zapomenuto.

Zdroj: Deník Směr 13. 7. 2002, Pavel Koukal