Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

HALLWICH Hermann

historik

* 9. května 1838
† 11. dubna 1913

Čestný občan Duchcova, významný německý historik Hermann Hallwich se narodil dne 9. května 1838
v Teplicích. Vystudoval dějiny na pražské univerzitě a v letech 1862 až 1869 začínal jako gymnaziální učitel. Následujících daadvacet let působil jako sekretář Obchodní komory v Liberci, ale již od roku 1871 byl poslancem rakouské Řišské rady za trutnovský městský okres a zároveň i zemským poslancem za městský okres Vrchlabí. Hallwich stál u zrodu muzeí v Teplicích, Liberci i v Duchcově. Aktivně byl činný
v rámci Spolku pro dějiny Němců v Čechách. Intenzivně se zabýval severočeskými regionálními dějinami. Jako historik nejprve vydal dějiny horního města Krupky, po níž následovala dvoudílná kniha
o dějinách Liberce, ale nezapomněl ani na rodné Teplice. Nejhlouběji se věnoval problematice osobnosti vojevůdce třicetileté války Albrechta z Valdštejna. Pod dojmem údajů ve středověké Městské knize otevřel otázku narození minesängera Waltera von der Vogelweide v podkrušnohorském Duchcově.
Z toho důvodu stál na sklonku života v čele kuratoria duchcovského muzea, na jehož budově v Bílinské ulici (dnešní knihovna) byla na počest dvorního rady Hallwicha odhalena pamětní deska.
Dr. Hermann Hallwich zemřel ve Vídni dne 11. dubna 1913.
Zdroj: Deník Směr 107/1998