Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

HABER Alois Věkoslav

novinář

* 9. července 1869

+ 7. ledna 1908


Alois Věkoslav Haber se narodil 9. července 1869 v Praze. Jeho jméno je spojováno i v procesu s Omladinou. Časem se stal zásadním přívržencem anarchistického hnutí. Redigoval časopisy Volný duch, Nový kult, Nuselské listy. Od 90. let 19. století byl úzce spojen s Duchcovem.  Čtyři roky působil v Paříži jako sekretář. V roce 1897 vydala Politická jednotka Lidumil v Duchcově Haberovo dílo Mizerové, o deset let později vyšel nákladem duchcovských Hornických listů spis Příčiny vystěhovalectví ze severních Čech, který sepsal Haber spolu s Rudolfem Mášou. Se svou družkou se na sklonku života usadil v Trnovanech v Teplicích. Krátce před smrtí začal v Trnovanech vydávat časopis Tribuna. Alois Věkoslav Haber zemřel  7. ledna 1908 a byl pohřben na novosedlickém hřbitově.

Zdroj: Revue Teplice 1/1978, s. 16, P. Koukal