Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

GRUNERT Josef

učitel

* 1. ledna 1857
† 15. října 1928

Jedním z významných občanů Oseka byl řídící učitel Josef Grunert. Narodil se 1. ledna 1857 v Žitenicích u Litoměřic. Po absolvování učitelského studia  v Litoměřicích nastoupil v roce 1874 jako podučitel na dívčí škole v Teplicích, od 1. 3. 1884 jako vyšší učitel na obecné škole v Oseku, kde 30. 8. 1897 pracoval jako řídící učitel obecné a měšťanské školy.Byl autorem osecké kroniky, ze které dodnes čerpá mnoho zájemců o historii. V roce 1883 byl zvolen jednatelem pobočky Červeného kříže v Oseku. V roce 1884 byla na jeho návrh v Oseku zřízena v domě č. 3 veřejná škola s napojením na chlapeckou školu. Rok 1886 byl pro Josefa Grunerta i pro Osek významný. 15. února vychází v duchcovském knihařství C. Scheihauera v německém jazyku kniha Osek a okolí s předmluvou knihaře. Kniha je známá historikům, sběratelům i kronikářům. Čerpali z ní při psaní svých knih i známí autoři historických knih. 2. listopadu byla na jeho podnět založena v Oseku zemědělská pokračovací škola sloužící k odbornému vzdělávání synů rolníků z okolí. J. Grunert patřil mezi aktivní členy mužského pěveckého sboru založeného v roce 1882. Pěvecký sbor se proslavil přednesem Beethovenovy hymny (Ódy pro radost) v roce 1896 při oslavách 700 let od založení oseckého kláštera. V roce 1891 vyšel ve firmě Leo Oerl jeho Cestovní průvodce po Oseku a okolí. Společně s dalším úspěšným oseckým občanem Juliem Thielem se zasloužil také o spojení Starého a Nového Oseka a jejich povýšení na město Osek 27. 4. 1913.  1. 1. 1916 obdržel od tehdejšího místodržitele čestnou medaili za práci ve školství. 31. 8. 1922 požádal Josef Grunert o zproštění všech funkcí a odstěhoval se do Teplic na zasloužený odpočinek.  15. října 1928 zde umírá.

Zdroj: Osecké noviny 10/2003, Zdena Rubešová