Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

GRUNCL Antonín

učitel a hudebník

* 11. listopadu 1905
† 1. července 1942

Dne 11. listopadu 1905 se narodil v Hostomicích v rodině zasloužilého menšinového učitele, dlouhá léta působícího ve Světci, Antonín Gruncl. Neobyčejně talentovaný mladý muž zahájil studia na duchcovském gymnáziu (kde byl spolužákem básníka Jindřicha Černého) a maturoval v Mostě; v duchu rodinné tradice se stal rovněž učitelem – začínal na české škole v Hostomicích, odkud přešel do Ledvic. Kulturní rozhled a výrazné umělecké sklony jej nejprve přivedly do skupiny hostomických divadelních ochotníků, mezi nimiž nechyběl Oldřich Hoblík, výtvarník Jan Podracký, ani hostující student z Prahy, pozdější významný český divadelní režisér Ota Ornest. V květnu 1935 připravil v hostomické sokolovně premiéru hry Voskovce a Wericha Kat a blázen, v dubnu 1936 Baladu z hadrů a v září 1937 Rub a líc, jejichž reprízy proběhly také v Duchcově. Antonín Gruncl byl velkým ctitelem Jaroslava Ježka a sám se uplatnil jako vynikající hudebník a komponista, zejména na inscenaci Balady z hadrů, kterou doplnil i vlastními skladbami.

Po okupaci severočeského pohraničí odešel do Radovesic u Libochovic a v březnu 1939 nastoupil v Křesíně. V Roudnici nad Labem a Libochovicích spolupracoval opět s mladými divadelníky a znovu se uplatnil jako dirigent jazzového orchestru i hudební skladatel. Nevzdal se svých svobodomyslných názorů a při první příležitosti se zapojil do odbojové činnosti proti německým okupantům. Byl příslušníkem rozsáhlé libochovické ilegální skupiny, navazující na celostátní „Obranu národa“, z níž tři desítky členů zaplatily svými životy. Učitel Antonín Gruncl byl dne 11. dubna 1942 odveden gestapem z křesínské školy přímo uprostřed vyučování. Po deseti týdnech, dne 1. července 1942, byl spolu s mnoha dalšími vlastenci popraven na střelnici gestapa v Praze–Kobylisích.

Zdroj: Duchcovské noviny 13/2005, Pavel Koukal