Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

GOETHE Johann Wolfgang von

německý básník, dramatik, malíř, estetik, politik a prozaik

* 28. srpna 1749
† 22. března 1832

Narodil se zámožné rodině ve Frankfurtu nad Mohanem a již od dětství se zajímal o literaturu, nejvíce o díla Friedricha Gottlieba Klopstocka a řeckého básníka Homéra. Od raného dětství byl jeho učitelem otec a také soukromý učitel, který jej naučil jízdu na koni a šerm. Později, v letech 1765 - 1768 Goethe vystudoval práva ve Štrasburku a Lipsku, krátce také působil na pozici koncipienta na Říšském komorním soudu ve Wetzlaru. Mimo to se aktivně účastnil přednášek poetiky, cvičení stylistiky a malířských kurzů. Roku 1775 na přání svého otce působil jako právník ve Výmaru, byl ministrem státní správy a dvorním radou. V mládí se seznámil s filosofem Johannem Gottfriedem Herderem, který měl později vliv na jeho tvorbu. V počátcích své literární tvorby stál v čele uskupení Sturm und Drang. Goethe byl také velký cestovatel, po návštěvách Říma, Palerma, Sieny, Florencie, Parmy a Milana se z něj stal velký obdivovatel antiky, kterou považoval za vrchol kultury. Tyto cesty měly vliv na Goetheho estetiku, osobní vývoj a životní filosofii. V Římě byl v kontaktu s umělci jako Johann Wilhelm Tischbein, Angelika Kauffmann a Johann Heinrich Meyer, který se později s Goethem přesídlil do Výmaru a byl jeho uměleckým poradcem. Goethe uctíval malby Raffaela a stavby od architekta Andrea Palladia a po celou dobu svého italského působení se Goethe vydával za malíře pod jménem Johann Phillip Möller, svůj talent ani v této oblasti nezapřel. Z tohoto období se dochovalo přes 850 kreseb (a za celý jeho život okolo 2500, z nichž převážná část je uchována dodnes v Goethově památníku ve Výmaru), i přesto se Goethe rozhodl procestu dramatickou a prozaickou. V Itálii se intenzivně zabýval dokončováním svých rozepsaných literárních prací. Jeho díla jsou považována za komplikovaná a pečlivě propracovaná, mezi jeho nejvýznamnější a nejznámější díla patří dramata jako Egmont, Faust, sbírka básní Život slavím a romány Utrpení mladého Werthera (inspirované jeho životem), Viléma Meistera léta učednická, Viléma Meistera léta tovaryšská atd. Johann Wolfgang von Goethe se také věnoval přírodovědné a jiné odborné činnosti jako biologii a botanice, teorii barev, stavebnictví či geologii. Jedním zajímavým milníkem v jeho životě je ten, že byl v roce 1782 na vévodovo přání čísařem Josefem II. povýšen do šlechtického stavu. Johann Wolfgang von Goethe však převážnou část svého života strávil ve Výmaru, kde ho svou tvorbou velmi ovlivnil jeho přítel, dramatik a básník Friedrich Schiller, spolu vytvářeli významná díla a oba se již za svého života těšili slávě v oblasti dramatu a poezie. Na sklonku života si Johann Wolfgang von Goethe velmi oblíbil Čechy, a to zejména  lázeňská města jako Karlovy Vary a Teplice. Do Čech podnikl celkem 17 cest, navštívil mnoho míst mezi Krušnými horami a Českým středohořím. Roku 1810, 1812 a 1813 pobýval v Teplicích, kde se léčil s ledvinovými obtížemi ve zdejších lázních. Navštívil také Krupku, Cassanovův Duchcov, zámek Jezeří, Bílinu (vrch Bořeň opakovaně) či klášter v Oseku. Při svém druhém pobytu v Teplicích se zde setkal s Ludwigem van Beethovenem. Jeho třetí pobyt byl nejdelší (trval tři a půl měsíce). Během něj zkoumal a sbíral minerály z Krušných hor a Českého středohoří, ty poté věnoval českému Národnímu muzeu. Svůj pobyt u nás ukončuje příchodem války. Památná je jeho věta: "..doufám, že válka ušetří krajinu a krásné údolí teplické, kde jedině srdce dětí ještě klidně bijí, kdežto kultura staletí, je ohrožena." V roce 1821 v Mariánských Lázních vzplanul k mladé ženě Ulrice von Levetzow, kterou se údajně zpočátku snažil zaujmout svou sbírkou minerálů, mezi kterými ukrýval čokoládu pro mladou dívku, jíž byl tolik zaujat. Stejně jako jeho předchozí milostné vztahy, ani tento se netěší zdárnému konci.
Goethe zemřel v březnu roku 1832 ve věku 82 let ve Výmaru, kde byl také pohřben. Za významnou dějinnou osobnost je považován jak v Německu, České republice, tak po celém světě.


Použité zdroje:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Johann_Wolfgang_von_Goethe"Teplické motivy v Goethových kresbách", In: Revue Teplice, Č. 1 ( leden 1990 ), s. 25"České středohoří očima německých romantiků", In: Hornické listy, Č. 4 ( duben 2007 ), nestr. příl."Teplicko v Goetheho kresbách : Jeho "duchovní meč" opět v akci", In: Revue Teplice, Č. 2 (1982), s. 18"V Teplicích byl Gothe 3x : Setkání Goetha, Beethovena a císařovny je jen legenda.", In: Deník Směr, Roč. 7, č.225 (27.09.1999), s. 9"Goethe v Teplicích", In: Impulsy Teplicka, Č. 2 (2000), s. 19"Dvorní rada v Teplicích", In: Teplický kurýr, Č. 48 ( 1.12.2006 ), s.6"Goethova poslední láska se nikdy neprovdala", In: Teplický deník, Č. 97 ( 24. 4. 2012 ), s. 10"Básník Goethe si oblíbil Bořeň", In: Deník Směr, Č. 94 (21.04.2001), s. 6