Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

FRIEDRICH-KOSSAT, Karl

německý básník, spisovatel

*26. 10. 1900

+ 8. 4. 1945

 

Básník Karl Friedrich – Kossat se narodil 26. 10. 1900 v Duchcově. O jeho životě se nedochovalo mnoho informací. Jeho otec, Karl Friedrich, byl učitelem na německých měšťanských a pokračovacích školách v Duchcově. Od své matky Gabriely, rozené Kossat, převzal později svůj umělecký pseudonym. Friedrich měl nadání nejen humanistické, ale i technické, proto ho otec poslal na studia Technické vysoké školy ve Vídni. Zde se přátelil též s duchcovským rodákem, studentem vídeňské Akademie výtvarných umění a posléze významným akademickým sochařem Hermannem Zettlitzerem. Po umělecké stránce byl zejména lyrikem nábožensky a humanitně orientovaným, duchovně formován Spannem, Georgem a Langbehnem. Publikoval v časopise Österreichisches Blätter a jeho lyrický cyklus vyšel v almanachu „Básně“ (1934). V literární sféře se ale prosadil až v polovině třicátých let, kdy mu krátce po sobě vyšly dva romány „Der Mönchrebell“ Mnišský rebel (1935) a „Die Nachbar“ Sousedé (1936). O rok později mu vyšla básnická sbírka „Das hymnische Jahr“ Hymnický rok. Tenký svazek veršů českým čtenářům přiblížil almanach „Údolí neklidu“. Vyšly v něm tři básně, jež na základě překladu Norberta Krutského přebásnila Věra Bartošková. Šlo o básně: „Hölderlinovy“, „V létě“ a „Po smrti R. M. Rilkeho“. Báseň V létě byla inspirována Staroměstským orlojem.

Básník a spisovatel Karl Friedrich – Kossat zůstal i po studiích ve Vídni, kde i předčasně zemřel nešťastnou, tragickou náhodou ve dnech porážky nacistických okupantů, údajně dne 7. či 8. dubna 1945. Akademický sochař a přítel Karla Friedricha - Kossata Hermann Zettlitzer ozdobil hrob rodiny Friedrichovy na duchcovském hřbitově bronzovou sochou umírajícího, jež byla krátce instalovaná na rozptylové loučce a potom ze strachu z rostoucího rizika krádeží raději uložena v muzeu. Karla Friedricha – Kossata si ale stále můžeme připomínat díky rané Zettlitzerově plastice básníkova obličeje. Sochařský portrét vystihl Friedrichovy osobní rysy a též se dochoval.

 

Použité zdroje:

„Básník Karl Friedrich – Kossat“, In: Duchcovské noviny č. 10 (říjen 2010), str. 20, autor: Koukal, Pavel

Friedrich, Karl; Ps. Karl Friedrich-Kossat (biographien.ac.at)

Friedrich-Kossat, Karl, 1900-1945 | Regionální knihovna Teplice | [Zařízení: 12] (knihovna-teplice.cz)