Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

DRAXL Václav

novinář a politik

* 16. ledna 1874
† 3. listopadu 1939

Politik Václav Draxl se narodil 16. ledna 1874 v Cukmantlu u Teplic (Dubí-Pozorka) a stejně jako otec se stal havířem. Ve čtyřiadvaceti letech založil Palackého veřejnou knihovnu v Oseku. Téhož roku jej havíři z Nelsonu III vyslali do Prahy na říšský hornický sjezd  a na jaře 1900 byl už členem Ústředního stávkového výboru v Teplicích. Z Oseka odešel do Ohníče, kde fáral ve „štole Františka Josefa“ (důl Svornost) a organizoval bezvěrecké hnutí. V roce 1904 opustil vlast a pracoval v Německu, Belgii a Francii. Po třech letech se vrátil domů a jako příslušník anarchistického hnutí se usadil v Chabařovicích, kde působil jako důvěrník Hornické federace na Ústecku. V Lomu byl během všeobecné školské stávky předsedou místního školského komitétu.

V lednu 1909 se stal šéfredaktorem Hornických listů, v jejichž redakci začal úzce spolupracovat s pozdějším spisovatelem Aloisem Šeflem. Oba byli blízkými přáteli MUDr. Bohuslava Vrbenského, což jim za I. světové války způsobilo velké problémy. Draxl byl dne 16. 4. 1915 zatčen, v řetězech dopraven do terezínské pevnosti a za velezradu odsouzen k dvaceti letům těžkého žaláře. Po amnestii v roce 1917 se znovu sešel se Šeflem ve wolframových dolech na Cínovci a díky politickému uvolnění se mohl věnovat další protirakouské činnosti ve spojení s českou Maffií.

Po vzniku republiky byl zvolen do předsednictva ústředního Národního výboru menšinového pro severní Čechy v Duchcově. V listopadu znovu vydal Hornické listy a svolal sjezd Sdružení horníků, pak se stal poslancem Národního shromáždění a dobře se zhostil svého pařížského poslání. V Duchcově byl jmenován předsedou Okresní správní komise. Kvůli odlišnému názoru na zákon na ochranu republiky bohužel došlo již v roce 1923 k rozchodu s českými socialisty. Po dvou letech, když se mnozí „vrbeňáci“ nechali zlákat k osudovému vstupu do KSČ, projevil právě Václav Draxl největší politickou zralost. Vrátil se pak do sociální demokracie, kterou opustil na přelomu století, ale do velké politiky se už nepouštěl. V následujících letech byl správcem dětské ozdravovny a domova hornických provizionistů v Horním Litvínově.

Václav Draxl zemřel v Praze 3. 11. 1939 a jeho výrazná osobnost i četné zásluhy by neměly být zapomenuty.

Zdroj: Deník Směr 23. 1. 1999, Pavel Koukal