Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

CZERMACK Reginald

hasič

* 4. března 1847
† 3. března 1929

Reginald Czermack se narodil 4. března 1847 v Praze jako syn císařského rady. Po studiu absolvoval praxi v bance a dále pracoval jako úředník. Do Teplic se přistěhoval v roce 1867 a o rok později vstoupil do hasičského spolku. Zanedlouho se stal vůdčí osobností teplicko-bílinské župy. Podílel se na vytvoření  Ústřední zemské jednoty Království českého a pracoval v předních funkcích této organizace. V té době se stal i čestným členem sboru v Krupce. V březnu roku 1889 byl zvolen prezidentem Celorakouského hasičského svazu. Ve stejné funkci byl i v rakouském výboru. Působil v mezinárodních hasičských organizacích a zúčastnil se četných hasičských kongresů. Nebývalá je i jeho podnikatelská aktivita.

V roce 1877 založil se společníkem firmu Czermack-Mühlstein, továrnu na výrobu hasicích přístrojů a čerpadel. Továrnu dále rozšiřoval o výrobu hadic, sanitárních vozů a hasičských prostředků. Při továrně působil i hasičský sbor, jehož členové pomáhali hasit i velký požár Krupky v roce 1904 pomocí dvou parních stříkaček vlastní výroby. Teplická továrna získala řadu ocenění z výstav, mimo jiné státní cenu za vylepšené hasičské stříkačky se sacím zařízením, což byl vlastní Czermackův patent. Czermack se i významně podílel na spolkovém životě a samosprávě. Zasedal v městském i okresním zastupitelstvu, pracoval v Červeném kříži, byl členem Horského svazu a působil i jako komerční c.k. rada pro obchod.

Po odchodu do důchodu se odstěhoval do Vídně, ale hasičské službě se věnoval dále. Po I. světové válce se vrátil, koupil zámeček v Krupce (dnešní Dětský domov) a zde žil až do své smrti 3. března 1929. Pohřben je v rodinném hrobě na teplickém hřbitově.

Zdroj: Radnice města Krupky, Herbert Barták