Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

CROLL Carl Robert

malíř

* 21. listopadu 1800
† 3. listopadu 1863

Tento malíř-krajinář německého původu se narodil 21. listopadu 1880 v Kadicích u Drážďan, ale vyrůstal v Drážďanech. Vystudoval Výtvarnou akademii v Drážďanech a specializoval se na krajinářství. Vzhledem k možnostem, které tehdejší klasicistní Teplice poskytovaly, se malíř rozhodl zde v roce 1824 usadit. Živil se prodejem svých obrazů a jako soukromý učitel kreslení. Lázeňské hosty doprovázel při výletech do okolí a podle jejich přání jim kreslil upomínkové obrázky. Byla mezi nimi řada významných osobností a malířův věhlas rychle stoupal. V roce 1825 vytvořil pro pruského krále Friedricha Wilhelma III. sedm obrazů, které pak visely v jeho berlínské rezidenci. V roce 1827 se oženil s jednou ze svých žákyň Karolinou Büchelovou a v tomtéž roce dostal další významnou zakázku. Karel Josef Clary-Aldringen jej požádal, aby vytvořil k jeho cestopisným deníkům z cest po Itálii kvalitní obrazový doprovod. Výsledkem bylo 150 kreseb a malíř byl na delší dobu slušně zajištěn. Po smrti knížete Clary-Aldringena nastal útlum a až po sedmi letech přišla další velká příležitost. V roce 1838 jej přijal do svých služeb kníže Ferdinand Josef Lobkovic a malíř se stal jeho rodinným učitelem kreslení. V té době pobýval převážně na zámcích v Bílině, Roudnici nad Labem a Jezeří. V letech 1838-1842 vznikla nejkrásnější Crollova plátna , dokumentující tehdejší stav většiny lobkovických objektů, mezi nimiž převládá zámek Jezeří.

V roce 1843 odchází Croll do Prahy, ale jeho obrazy se již nedočkaly výjimečnější odezvy. Koncem 40. let u něj vypukla duševní choroba a malíř dožil svůj život v pražském ústavy pro choromyslné. Zemřel zapomenut 3. listopadu 1863 v pražské Všeobecné nemocnici. Jeho obrazy byly na čas zapomenuty, aby jejich krása byla znovu objevena až v druhé polovině 20. století. V teplickém zámku je zachována řada jeho děl, které zobrazují Teplice a jejich okolí před nástupem průmyslu a industrializace.