Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

ČÍŽEK Karel

zakladatel veslařského klubu

* 3. února 1892
† 31. srpna 1948

MUDr. Karel Čížek se narodil 3. února 1892 v Roudnici nad Labem. Před příchodem do Ústí nad Labem byl členem a činovníkem roudnického veslařského klubu i Podřipského klubu atletů Hellas. Vypracoval se k  zastupitelskému místu v olympijském výboru. Svoji roudnickou osmu dostal až na olympiádu do Antverp. Osobně se zúčastnil všech olympiád od roku 1912. V roce 1924 byl s veslaři v Curychu, 1928 v Amsterodamu, 1932 v Los Angeles a roku 1936 v Berlíně, i když už jen jako divák.

Podobné sportovní prostředí jako v Roudnici mu v Ústí nad Labem velmi chybělo. Přes četná varování založil v historii hraničářské tělovýchovy první veslařský klub ČVK. Z vlastních prostředků nechal postavit střekovskou loděnici a nakoupil potřebné vybavení, aby mohly brázdit Labe i české lodě s naší vlajkou. Dal postavit také tenisové kurty. Mecenášská činnost dr. Čížka zasahovala i do Krásného Března a Neštěmic. Podporoval ochotnickou scénu Jirásek, zval k hostování česká divadla z jiných měst a vždy dokázal zaplnit hlediště.

V roce 1938 mu nacisté zavřeli ordinaci a on sám dostal příkaz do 24 hodin opustit město. Přes válku působil v Praze, ale hned v květnu 1945 se vrátil a pustil se do další práce v medicíně i tělovýchově. MUDr. Karel Čížek zemřel v Ústí nad Labem 31. srpna 1948. Jeho zásluhy nebyly bohužel dodnes oceněny.

Zdroj: Deník Směr  5. 9. 1998,  Helena Borská