Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

CÍSAŘ Čestmír

redaktor a politický pracovník

* 2. ledna 1920
† 24. března 2013

PhDr. Čestmír Císař se narodil v Hostomicích nad Bílinou 2. ledna 1920. V letech 1931 až 1936 studoval na duchcovském gymnáziu, odkud vzhledem k mimořádnému nadání odešel na české Lycée Carnot ve francouzském Dijonu, kde v roce 1939 zakončil bakalářskou zkouškou svá středoškolská studia. Pokračoval pak ve studiu na filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, ale již za několik týdnů nacisté zavřeli české vysoké školy. Do konce okupace pracoval jako úředník v obchodě i v Pražské pojišťovně. Ve studiích mohl pokračovat až po osvobození, ale již od roku 1945 působil rovněž v sociologickém ústavu. V poválečné euforii se výrazně zapojil do poltického života v Praze; krátce působil v Západočeském kraji a byl i novinářem v redakcích Rudého práva a Nové mysli.

V roce 1961, kdy došlo k prvním náznakům politického uvolnění, se stal tajemníkem ÚV KSČ. Významnou úlohu sehrál již v letech 1963-65, kdy byl ministrem školství a kultury a snažil se nejen o nápravu našeho vzdělávacího systému, ale i o podporu moderních kulturních trendů.  Pro své progresivní názory byl však v mnoha směrech nepohodlný, a tak byl na dva roky poslán jako velvyslanec do Rumunska.  Po svém návratu patřil k předním politikům Pražského jara a podílel se na demokratizačním procesu v roce 1968; měl nesmírnou oblibu mladých lidí, kteří ho navrhovali do funkce prezidenta republiky. Od března do srpnové invaze byl tajemníkem Dubčekova ÚV KSČ a členem jeho sekretariátu.

Od července 1968 byl předsedou České národní rady, počátkem září mu ale Vasil Bilak suše oznámil odchod do diplomacie a počátkem ledna mu opovržlivě sdělil, že i toto uplatnění je pro něj vyloučené. Když se Císař 23. 5. 1970 zúčastnil oslav 50. výročí duchcovského gymnázia, mnozí z funkcionářů se mu již obloukem vyhnuli.  Po vyloučení ze strany pracoval PhDr. Čestmír Císař v letech 1970-82 jako řadový pracovník ve Státním ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze. Pod pseudonymem Laureatus psal od roku 1975 do samizdatů články, na sklonku roku 2012 souborně vydané pod titulem I kapky proděravějí kámen. Po roce 1989 se vrátil do politického života a stejně jako v roce 1968 byl navrhován na funkci prezidenta republiky, ustoupil však v zájmu volby Václava Havla. Stal se poradcem ministra zahraničí Jiřího Dienstbiera a politickou kariéru zakončil v letech 1991-92 ve funkci prvního československého velvyslance u Rady Evropy.

PhDr. Čestmír Císař zemřel 24. března 2013.

Zdroj: Duchcovské noviny 6/2013, Pavel Koukal