Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

CIFRAIN František

horník

*  20. června 1868
†  12. února 1926

František Cifrain se narodil 20. 6. 1868. Pracoval jako horník a o veřejnou činnost se začal zajímat na sklonku 80. let 19. století. Ve svých dvaadvaceti letech se náhle objevuje na samém počátku 90. let jako zkušený a zralý muž. V hostinci U Menclů patří v květnu 1890 k organizátorům první prvomájové oslavy. Jen o necelé dva měsíce později, dne 29. 6. 1890, si v sále téhož hostince získává důvěru horníků na ustavující valné hromadě „Odborného hornického spolku“, po osmi letech zákazu obnoveného pod názvem „Všeobecný hornicko-dělnický vzdělávací a podporující spolek v Duchcově“. Stává se jeho jednatelem a po boku Martina Wagnera a Martina Zikmunda jednou z hybných pák veškerého snažení.

Úzká spolupráce s pražským redaktorem Vilémem Körberem přivedla i řadu duchcovských havířů k hnutí „neodvislých socialistů“, jak bývá v první fázi nazýváno anarchistické hnutí. Týká se to i Františka Cifraina, který byl v září 1903 spoluzakladatelem „Severočeské federace horníků“ a o rok později „České federace všech odborů“, s jejichž činností byl spojen i časopis Omladina, vydávaný v Hrobu i Lomu Karlem Vohryzkem a Bedřichem Kalinou. František Cifrain patřil i k důvěrníkům „Hornické federace“, založené počátkem listopadu 1907 v Duchcovském Českém domě. S její činností souvisí „Hornické listy“, vydávané v Duchcově Rudolfem Mášou, Tomešem Kaše, Václavem Kramperou, Václavem Draxlem i Aloisem Šeflem.

Po vzniku Československé republiky i František Cifrain úzce spolupracoval s revolučním Národním výborem v Duchcově. Po boku Václava Draxla a Hynka Holuba se ještě jako hornický důchodce objevil na kandidátce českých socialistů v prvních komunálních volbách, konaných dne 16. 6. 1919.

Zemřel v Duchcově dne 12. 2. 1926.

Zdroj: Duchcovské noviny 6/2008, Pavel Koukal