Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

CHOURA František

horník

* 5. ledna 1852
† 23. února 1921

František Choura, narozený 5. ledna 1852 v Bohumíně, byl již od šestnácti let havířem v stříbrných dolech na Příbramsku, stejně jako jeho děd i otec. O rok později porušil rodinnou tradici a odešel na Kladensko, kde jako kopáč na dole Amalia přišel při úraze o dva prsty a na obličeji mu zůstala veliká černá jizva. Ještě po příchodu na sever ho všichni podle ní poznali a tato popularita nebyla záviděníhodná – byl totiž známý hlavně jako výtržník a rváč.

Potom se seznámil s ústeckým ševcem Václavem Vaisem, který mu začal podstrkávat naučnou literaturu a u Františka Choury nastala doslova čítanková proměna. Stal se členem dělnického vzdělávacího spolku – Odborného dělnického spolku v Duchcově – a brzy už stál dokonce v jeho čele. Duchcovského havíře si záhy všimla i Praha, zejména proletářský intelektuál Josef Boleslav Pecka-Strahovský. A tak se stalo, že František Choura zasedl dne 7. dubna 1878 v zadní místnosti břevnovského hostince U kaštanu na ustavujícím sjezdu Československé sociálně demokratické strany dělnické. Své články do Peckových časopisů podepisoval pseudonymem Franta Známý.

Za účast na sjezdu si počátkem příštího roku odseděl dva měsíce vězení. Pracoval pak dál jako havíř na dole Pozdvižení kříže, který býval za zámeckou zahradou v Duchcově. Snažil se pomáhat havířům a skutečně přišel na zpronevěru v hornické Bratrské pokladně. Přestože s kolegy nepřístojnosti odhalili, jako buřiči nakonec přišli o práci. Situace v Bratrské pokladně, která byla „tunelována“ podobně jako současné záložny, byla příčinou první všeobecné hornické stávky na jaře roku 1882. Začala typickou „bankovní horečkou“ s hromadným vyzvedáváním vkladů, která ochromila činnost celého města Duchcova.

Choura jako organizátor stávky se dostal na černou listinu a v následujících letech byl až neúnosně perzekuován. Když měl být diskreditován jako údajný zrádce tajné tiskárny v Hluboké u Liberce, rozhodl se v roce 1887 pro odchod do amerického exilu, kde působil jako horník i novinář. Zemřel dne 23. února 1921 v obci Bowerton ve státě Pensylvania.

Zdroj: Deník Směr 12. 2. 2001, Pavel Koukal