Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

ČERNÝ Jindřich

básník

* 6. dubna 1905
† 18. května 1960

Stejně jako mnozí lidé z tzv. pánevní oblasti, také básník Jindřich Černý neměl rodiště. Narodil se 6. dubna 1905 ve vsi Mladá u Lysé nad Labem, odkud (když mu byly dva roky), vysídlili veškeré obyvatelstvo kvůli vojenskému cvičišti. Rodina se přestěhovala do Drahůnek a později do Běhánek a Novousedlic u Teplic, kde otec pracoval jako truhlář. Syn přešel v roce 1920 z trnovanské měšťanky na české gymnázium do Duchova, kde maturoval s prvními absolventy roku 1925. Když sestavil první sbírku Loučení, za svůj rodný kraj už stoprocentně považoval severní Čechy.

Jako mnozí debutoval v pražském Studentském časopise, prostor mu poskytoval i duchcovský Krušnohorský obzor a další časopisy. Z jeho pseudonymů jsou vzhledem k rodinné víře nejsrozumitelnější Želivský a J. Č. Krušnohorský.

Po maturitě byl Jindřich Černý zaměstnán v dávno zaniklé teplické továrně na dýmky, o rok později vstoupil do poštovních služeb, kde začínal jako pomocný telegrafní dělník v Ústí nad Labem a výpomocný poštovní úředník v Děčíně; od roku 1931 působil na hlavní poště v Praze; spolupracoval pak zejména s Československým rozhlasem.

Z básní Jindřicha Černého nutno vyzdvihnout hlavně verše z tragického podzimu 1938 v časopise Národní jednoty severočeské „Hraničář“, jejichž prostřednictvím s rozechvěním procházel obětovanou zemí.

Z básnických sbírek uveďme Boží muka, Rudých vůní bílé květy, Slunce a sníh a Přes plot za větrem. Jitra nad stezkou s verši o Krušnohoří zůstala v rukopise. Za války přešel Jindřich Černý k prózám Na režné niti i tragickému příběhu z hornického prostředí Čtvrtá silnice, který musel situovat na Kladensko. Vydal i řadu knížek pro děti (Když se večer stmívá, Ve stínu komínů, Pohádky pražského strýčka, Kocour a kuchař, Pecivál, Začarovaný princ), v jejichž kouzelném světě se nakonec cítil nejlépe. Překládal z němčiny i lužické srbštiny a uspořádal též podnětný sborník Český věnec Lužici. Jindřich Černý zemřel v Praze dne 18. května 1960.

Zdroj: Deník Směr 9. 4. 2005, Pavel Koukal