Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

CACH Vojtěch

spisovatel a novinář

* 7. srpna 1914
† 30. září 1980

Narodil se 7. srpna 1914, na samém počátku I. světové války, v hlavním městě rakousko-uherského mocnářství. Vyrůstal v Holicích, v Pardubicích vystudoval reálku  a pak už jen sám "vychutnával" úděl generace, nastupující do života v období hospodářské krize. Kromě řady krátkodobých zaměstnání byl i nezaměstnaný. V době vzrůstajícího nebezpečí fašismu přijal své první novinářské místo v Chebu, kde byla situace obdobná, jako na českém severu. Protifašistického odboje se zúčastnil na Vysočině jako člen partyzánské brigády Mistra Jana Husa.

Brzy po válce nabídl své veškeré síly novému rozvoji kraje a hnědouhelného revíru pod Krušnými horami.Okouzlilo jej přetváření severočeského revíru již od prvních dnů, zrod údernického hnutí, boj o každou tunu uhlí. Už tehdy se rozhodl pro novinářské zachycení "duše celého kraje pod Krušnými horami s jeho lidmi, historií a podivuhodným vývojem." V tvorbě zveřejňoval první velké reportáže ze severu, knižně vydané roku 1949 pod názvem Čas nestačí člověku. Ústřední reportáž je věnována  dolu Alexander v Hrdlovce. V roce 1947 vznikly jeho první rozhlasové hry z hornického prostředí, Černá milenka a DS 70 nevyjíždí. Látku pro své nejvýznamnější drama Duchcovský viadukt čerpal u ledvického hornického kronikáře Josefa Křeše. V roce 1953 měla premiéru Mostecká stávka, ale umělecky ji zastínila její o dva roky mladší varianta  nazvaná Pevnost na severu, vycházející opět z hornických postav a dramatického děje. V tomto období Cachovy tvorby vznikla i jeho vrcholná dramatická díla Paní Kalafová, vycházející z událostí prosince 1920 na Kladensku a Příběh plukovníka Adamíry, námětové se vracející do období před Mnichovem 1938.

K severu Čech se vztahují dvě knížky pro děti. Povídky z období hospodářské krize Proč táta nepíše a dobrodružný klukovský příběh Tajemství Anny Marie.

Po desetiletém působení na severu se Vojtěch Cach vrátil do Prahy. Tam vznikla řada dalších prací: Náklad do Hamburku, Chlapec s klíčkem, Člověk v kleci, Na druhé straně plotu, Přicházím za tebou a Zatmění slunce. V novele Havárie a v knize Bledá tvář měsíce se vrací do severních Čech současnosti. V závěru Cachova díla dominuje rozsáhlá románová kronika Praskot ve větvích.
Vojtěch Cach zemřel v Praze 30. září 1980.

Zdroj: Revue Teplice 8/84, P. Koukal