Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

BROŽEK Jaroslav

teoretik barev, malíř, metodik, výtvarný pedagog

*  6. února 1923
†  22. ledna 2019

Jaroslav Brožek vystudoval Gymnasium v Jevíčku a Boskovicích, kde pod vlivem Bohdana Laciny dospěl k rozhodnutí věnovat svou kariéru oblasti školství, kultury a výtvarného umění. V Praze studoval u významného grafika, malíře a ilustrátora Cyrila Boudy, který jeho tvorbu významně ovlivnil. Mezi další jeho pedagogy patřili Karel Lidický a Martin Salcman, u nichž vystudoval v oboru výtvarné výchovy, deskriptivní geometrie a modelování. Po dokončení studií působil v Teplicích, kde byl členem umělecké skupiny Den 58 a od roku 1959 učil výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem. Svůj umělecký život zasvětil teorii barvy, o které přednášel na četných zahraničních kongresech ve Švýcarsku, Švédsku, NDR, Polsku, Jugoslávii, Itálii, SRN, SSSR, devětkrát ve Francii, Rumunsku, Španělsku a dalších zemích.  J. Brožek zvyšoval svou vědeckou erudovanost a za práci v oboru Teorie barev získal titul kandidát věd. Významná je jeho tvorba temper a akvarelů pod názvem „Holky“, ale zabýval se také krajinou severních Čech, kde se nebál užít abstraktní formu, a to zejména v cyklu „Soustavný výzkum barevného čtverce“, který vytvořil během dvou let barvami olejovými. Zasloužil se také o vznik Institutu výtvarné kultury, který je dnes znám jako FUD, tedy Fakulta umění a designu na UJEP v Ústí nad Labem.
V roce 1970 byl, v důsledku vyjádření svého nesouhlasu se vstupem vojsk Varšavské smlouvy na území Československa, donucen odejít z Pedagogické fakulty a z politických důvodů již nemohl od roku 1974 dále učit. Nastoupil tedy jako písmomalíř do podniku Repre v Trmicích, které tehdy dokumentoval ve svých malbách. Neoficiálně vedl ústecké výtvarníky a litvínovskou skupinu Kontakt. Jaroslav Brožek vydal četné publikace zabývající se barvou v uměleckých dílech, jen některé z nich musel publikovat pod krycím jménem své ženy. Jeho knihy sloužily jako studijní materiál pro žáky výtvarné výchovy, ale i jako inspirace pro profesionální i amatérské umělce. Mezi jeho významné publikace patří např.: „Barva a obraz“, „Dobrodružství barvy“ či „Jak namalovat krajinu“, kde je oficiálně uveden autor Josef Hron.
Po změně politické situace se roku 1990 vrátil na Pedagogickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, v Brně získal titul PaedDr., na ústecké UJEP se stal docentem, roku 1992 jej ministr školství Petr Vopěnka jmenoval profesorem a pro ústeckou univerzitu získal doktorandské studium v oboru Teorie výtvarné výchovy, kterému se věnoval i po té, kdy roku 2005 opustil Pedagogickou fakultu ze zdravotních důvodů. Kromě teorie barvy se věnoval také regionálním výtvarníkům a památkám, o nichž psal články a knihu „Výtvarné Ústí, kronika výtvarného života v Ústí nad Labem 1918 – 1998“, uskutečnil svých 5 samostatných výstav v Boskovicích, Chomutově, dvě v Ústí nad Labem a v Teplicích, které velmi rád zobrazoval, jelikož zde učil a měl na naše město hodně vzpomínek.
Prof. PaedDr. Jaroslav Brožek, CSc. zemřel 22. ledna 2019 po těžké nemoci ve svých 95 letech.

Zdroje:
Malíř Jaroslav Brožek: Manželka mi všechny akty spálila, In: Deník.cz, 4. 1. 2012
https://www.denik.cz/umeni/malir-jaroslav-brozek-manzelk20120104.html
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Bro%C5%BEek
Kdo je kdo v České republice na přelomu 20. Století: 5000 biografických hesel nejvýznamnějších osobností, Praha 1998, str. 63 - 64
Kdo je kdo v České republice: 1994/95, Praha 1994, str. 62
Kdo je kdo: osobnosti české současnosti: 5000 životopisů = WHO IS WHO. Osoby české současnosti, Praha 2005, str. 63
Kdo je kdo: osobnosti české současnosti: 5000 životopisů = Who is Who, Praha 2002, str. 61
Foto: A. Kouba, Ak371@seznam.cz – Vlastní dílo, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5263553