Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

BRAUN Rudolf

sochař a štukatér

* 25. dubna 1894
† 25. dubna 1953

25. dubna 1896 se v Ústí nad Labem narodil sochař a štukatér Rudolf Braun. Své mládí a školní léta prožil v Duchcově, od roku 1910 začal získávat odborné vzdělání v Teplicích, jeho přípravu přerušila až první světová válka. V roce 1916 byl povolán do armády. Jelikož byl výborným řemeslníkem s výraznými výtvarnými sklony, brzy po válce složil mistrovskou zkoušku a kolem roku 1920 zřídil v dřevěné stavbě v duchcovské Goethově ulici dílnu pro sochařské, štukatérské a náhrobní práce. Dílna zaměstnávala průměrně čtyři až pět tovaryšů i učňů a výsledky její práce můžeme dodnes ve fragmentech vidět na duchcovském hřbitově.

Rudolf Braun však především v Duchcově vytvořil pozoruhodný pomník obětem první světové války. Umělý kámen se čtyřmi reliéfy nesl původně čtyři desky se jmény padlých vojáků – občanů Duchcova. Desky byly odstraněny po druhé světové válce, aby pak v roce 1988 z iniciativy Pavla Koukala byly nahrazeny alespoň obecnou připomínkou válečných obětí. Kromě tohoto pomníku vytvořil Rudolf Braun také asi dva až tři menší, například v Lipticích ( obelisk s orlem ). Dále se věnoval tvorbě náhrobků, v řadě případů velmi zajímavě výtvarně pojatých, maloval obrazy, ale především se zabýval štukatérstvím – podílel se na výzdobě mnoha soukromých i veřejných budov. Na přelomu let 1939/40 byla jeho dílna uzavřena, protože byl povolán ke službě u pomocné policie.

Po roce 1945 se z důvodů své nemoci nemohl zabývat větší prací, jen částečně se věnoval štukatérství v Erfurtu. V tamější nemocnici také 25. dubna 1953, v den svých 57 narozenin, podlehl tuberkulóze.

Zdroj: Duchcovské noviny 4/2006, Jaroslav Drbohlav