Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

BRAUN Matyáš Bernard

sochař

* 25. února 1684

†15. února 1738


Matyáš Bernard Braun se narodil 25. února 1684 v Sautens u Innsbrucku. Byl to rakouský sochař, který působil převážně v Čechách a je zařazován mezi nejvýznamnější představitele českého vrcholně barokního sochařství. Před rokem 1710 si založil v Praze dílnu.

Poprvé je Braun na severu Čech v Cítolibech na Lounsku, kam byl povolán hrabětem Schützem. Hrabě František Karel Clary-Aldringen ujednává dne 12. dubna 1718 s Braunem smlouvu o provedení sousoší na Zámeckém náměstí v Teplicích. Většina prací na tomto sousoší probíhala v Praze. Tento morový sloup patří mezi nejmonumentálnější dílo Brauna, vznikalo dva roky. Díla tohoto sochaře můžeme vidět i v Duchcově, a sice sochy na oltáři v zámeckém kostele Zvěstování P. Marie. Další jeho dílo se nachází na atice špitální budovy v zámeckém parku, jsou to alegorické plastiky čtyř Ctností. Dále jeho dílo můžeme vidět také v Liberci.
Matyáš Bernard Braun onemocněl souchotinami a 15. února 1738 zemřel v Praze.


Zdroj: Revue Teplice č. 2/84 s. 12, Pavel Koukal