Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

BOUDA Josef

lékárník

* 8. března 1851
† 13. ledna 1893

PhMr. Josef Bouda, provizor duchcovské valdštejnské hospitální lékárny, se narodil 8. března 1851 ve Skutči. Gymnázium navštěvoval v Litomyšli a předepsanou lékárenskou praxi vykonával v Přelouči. Farmacii studoval na lékařské fakultě  Univerzity Karlovy v Praze, kde dosáhl roku 1873 titulu magistr farmacie. V červenci 1880 přišel do Duchcova, kde nastoupil jako provizor hospitální lékárny, v té době však uzavřené. V roce 1874 byla totiž otevřena první duchcovská veřejná „městská lékárna“. Josef Bouda musel provést nejdříve úpravu interiéru hospitální lékárny a vybavit ji potřebnými zásobami předepsaných léčiv. Místodržitelství dalo již 24. 8. 1880 povolení ke znovuotevření lékárny.

Brzy po příchodu do Duchcova spojilo Josefa Boudu vlastenecké myšlení s ing. Bydžovským. Roku 1880 spolu zakládali Českou besedu. V prvním duchcovském českém spolku pracoval Josef Bouda jako místopředseda i jako předseda. Stál i u zrodů dalších českých spolků. Velmi významně se zasloužil o zřízení první české školy v severozápadních Čechách. Zasloužil se i o otevření první české veřejné školy o tři roky později, přes různé překážky kladené především ze strany německého představenstva města Duchcova. V roce 1886 byl lékárník Bouda zvolen starostou odboru Ústřední matice školské v Duchcově. Mimo veřejné činnosti nezapomínal na svou farmaceutickou profesi. Jako člen Farmaceutické společnosti v Praze prosadil spolu s dalšími pokrokovými farmaceuty účast na Zemské jubilejní výstavě v Praze 1891, kde byl i aktivním vystavovatelem. V jeho výstavní skříni bylo možno zhlédnout poměrně široký sortiment léčivých rostlin a řadu léčivých přípravků. Od poroty obdržel Josef Bouda za svou kvalitní práci stříbrnou výstavní medaili.

Josef Bouda byl i vášnivým sběratelem starožitností. Národnímu muzeu v Praze věnoval i několik keltských šperků z pokladu v Obřím prameni u Duchcova.

Zemřel náhle 13. ledna 1893 ve věku necelých 42 let. Ve své závěti pamatoval mimo četných darů věnovaných českému lékárnictví i na české školy v Duchcově a ve Skutči. Každé z nich odkázal  1 000 zlatých k založení nadace pro chudé a nadané žáky.

Zdroj: Revue Teplice 2/81, Dr. Stanislav Skovajsa