Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

BONN Hanuš

básník

* 4. července 1913
† 20. října 1941

Významný český básník, teplický rodák Hanuš Bonn se narodil 4. července 1913 v Teplicích.

Vystudoval gymnázium a právnickou fakultu Karlovy university a již v době studií se stal spolupracovníkem Studentského časopisu. Své básně uveřejňoval v Halasových Rozhledech, Literárních novinách, Lidových novinách, v Kvartu i v Kritickém měsíčníku. Byl příslušníkem ortenovské generace a od studentských let byl činný v česko-židovských spolcích.

Ve třiadvaceti letech debutoval sbírkou Tolik krajin a v roce 1938 vydává sbírku překladů poezie primitivních národů Daleký hlas. V roce 1939, kdy dochází k obsazení Československa, pracuje Hanuš Bonn na předním místě v Židovské náboženské obci a bere na sebe riziko, které nepřináší žádné příznivé vyhlídky do budoucna. Publikuje v různých literárních časopisech již pouze pod pseudonymem Josef Kohout. Hned po Heydrichově příchodu do funkce říšského protektora je zatčen a o pár dní později, 20. října 1941 v Mauthausenu popraven.

Hned po zprávě o jeho smrti opsali přátelé Hanuše Bonna celé jeho básnické dílo ve třech exemplářích i s chronologickými údaji. Dva roky po válce pak bylo vydáno pod názvem Dílo Hanuše Bonna v nakladatelství Václava Petra v Praze. Na vydání se významně podílel i Václav Černý, u kterého byl jeden exemplář opisu uschován přes válku. Součástí díla jsou i básnické překlady z angličtiny a němčiny. Na dlouhá léta se pak na básníka zapomínalo, až v roce 1995 vydalo nakladatelství Academia jeho dílo (s výjimkou překladů) pod názvem Dozpěv.

Hanuš Bonn byl jedním z básníků mladé generace, která zásluhou nacismu již nestačila sdělit světu svá přání, touhy, vize a představy budoucího života, který byl tak brzy ukončen.