Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

BLÉHA František

učitel

* 23. listopadu 1855
† 2. února 1894

Osobností, vztahující se k historii počátků českého školství v Podkrušnohoří,  je František Bléha, narozený 23. listopadu 1855 v Roudné u Soběslavi. Již před příchodem do Duchcova měl zkušenosti z národnostně smíšeného Trutnova, kde zastával funkci řídícího učitele české matiční školy. V září 1884 vystřídal Karla Drože  v čele školy Ústřední matice školské v Duchově, ale jeho další postup zarazili zdejší němečtí radní. Když byla o rok později duchcovská česká škola „zveřejněna“, nedovolili matičnímu učiteli, aby stál nadále v jejím čele. V následujících pěti letech tedy působil jako řadový učitel a až dne 2. 9. 1889 se stal řídícím učitelem právě otevřené veřejné české školy v Oseku, kde se osvědčil vynikajícím způsobem. Zemřel bohužel předčasně dne 2. února 1894 a je pohřben na oseckém hřbitově pod epitafem, který mu v roce 1914 věnovala Místní školní rada.

Zdroj: Deník Směr  26. 11. 2005,  Pavel Koukal