Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

BÍLEK Alois

učitel

* 20. října 1868
† 9. června 1941

V boji za českou školu v pohraničí byl jednou z nejvýznamnějších osobností řídící učitel české duchcovské školy Alois Bílek. Narodil se 20. října 1868 v Kolvíně u Rokycan jako syn lesníka. Vystudoval německý učitelský ústav Praze. Čtyři roky strávil na německých školách v Mimoni a Hodkovicích a dosáhl také způsobilosti učit na českých měšťanských školách. V roce 1885 byl vyhlášen konkurz na obsazení učitelských míst na první české měšťanské škole v Duchcově a Alois Bílek se stal řídícím učitelem nové školy. Nová česká měšťanská škola se již od začátku setkávala s překážkami, které jí do cesty stavěla duchcovská městská rada, ovládaná Němci. Němečtí měšťané záměrně přijali učitele z německé školy, takže byli velmi zklamáni, když první Bílkova cesta vedla za inženýrem Bydžovským, zakladatelem prvních českých škol na severu Čech. Ten byl naopak potěšen, že v Bílkovi získal velmi schopného spolupracovníka , protože boj o českou školu nebyl ani zdaleka dobojován. Duchcovská škola byla umístěna v nevyhovující budově, třídy byly tmavé, vlhké, přeplněné, v některých učebnách se muselo svítit po celý rok. V jedné třídě byla až 150 dětí. Alois Bílek svou cílevědomou činností překonával neustálé potíže se správou města, především s purkmistrem Franzelem, který se snažil Bílkovi co nejvíce znepříjemňovat život. V roce 1887 byla v Duchcově uskutečněna za Bílkova předsednictví první okresní porada českých učitelů, která se zabývala stavem českého školství v Podkrušnohoří. Byly podány žádosti o zřízení české měšťanské školy v Duchcově, ale byly zatím neúspěšné.

Na jaře v roce 1899 posílil bojovníky za českou školu příchod advokáta JUDr.Stejskala. Společně zakládali Českou záložnu, organizovali osvětovou činnost ve městě i v okolí, v sousedních obcích pomáhali zakládat české školy. Útoky proti české menšině neustávali ani na počátku 20. Století. V roce 1901 byl založen školní spolek Palacký, kde byl Bílek předsedou. Jeho cílem byla všestranná podpora českých škol. V roce 1902 byl založen další významný spolek Komenský, který sdružoval české učitele z Duchcovska. V roce 1903 byly opět podány žádosti na zřízení českých měšťanek v Duchcově, Lomu a Mostě. V srpnu 1903 vystoupil Alois Bílek v Praze na sjezdu učitelů menšinových škol s referátem „Žádoucí změny školství menšinového“. V roce 1905 vydal v upomínku na prvé dvacetiletí české veřejné školy v Duchcově spis „Paměti českých škol na Duchcovsku“ .

Celých dvacet let patřil Alois Bílek k předním bojovníkům za českou školu. V roce 1906 byl jmenován učitelem na učitelském ústavu v Plzni a od roku 1910 vyučoval na učitelském ústavu v Příbrami. Přispíval do pedagogických časopisů, V roce 1915 pracoval na učebních osnovách pro české obecné školy, spolupracoval i na vydání učebnice Němčiny pro střední školy. Před odchodem na odpočinek působil několik let na učitelském ústavu v Chrudimi. Tento pedagog, který měl pro české školství v severních Čechách nezastupitelný význam, zemřel v Heřmanově Městci 9. června 1941.