Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

BARTOŠOVÁ-RABELOVÁ Dagmar

pedagožka a pěvkyně

* 26. března 1923
† 20. prosince 2000

Pěvkyně Dagmar Bartošová - Rabelová se narodila 26. března 1923 v Praze. Její rodina byla hudebně založená – otec hrál na violoncello, matka na klavír a strýc na violu. K jejímu vzdělání pak docházel do rodiny soukromý učitel klavíru, hudební skladatel prof. Ladislav Láska. Umožnil její debut na prvním veřejném koncertu, který absolvovala ve čtrnácti letech.  – v jeho komorním sboru zpívala Rybovu mši mezi samými profesionálními zpěvačkami. Později ji připravil ke studiím konzervatoře. Absolventský klavírní koncert měla v sále pražského Rudolfina, ale tím její úsilí neskončilo. Intenzivně se učila zpěvu u Jeleny Holečkové-Dolanské, Ludmily Červinkové i tenoristy světového formátu Jana Berlíka. V závěru studií se zúčastnila konkurzu do operního souboru městského divadla v Ústí nad Labem. Okouzlila přednesem árie z opery Carmen a byla přijata. Přibližně v téže době okouzlila i akademického sochaře Františka Rabela, který byl její velkou oporou v celém následujícím životě.

Během prvních sezón se v Ústí nad Labem dobře uvedla zejména v klasickém repertoáru, ale odborné kvality náhle nebyly tím hlavním. V roce 1951 kádrováci zjistili „buržoazní“ původ a další umělecká dráha nadané altistky byla vážně ohrožena. Nemohla najít angažmá, až se nakonec dostala do teplického divadla jako korepetitor baletu a později také jako sbormistr. Zdejší opereta měla naštěstí na programu i klasický repertoár, a tak až s odstupem směla vstoupit na jeviště v Cikánském baronovi, Orfeovi v podsvětí, Ohňostroji či Boccacciu. Za pomoci známých hudebníků a profesorů pražské konzervatoře časem rozvinula bohatou koncertní činnost v Praze, lázeňských městech i v našich krajích.

Po odchodu z divadla v roce 1959 se zaměřila na pedagogickou činnost. Učila v lidových školách umění v Ústí nad Labem, Teplicích, Duchcově i Bílině; přestože měla nejvyšší kvalifikaci, pouze v Horské Bystřici směla zastávat i funkci ředitelky. Na většinu škol v severočeských městech přicházela i jako interpretka výchovných koncertů. Po celý život byla aktivní a respektovanou představitelkou hudebního a kulturního života, kromě jiného i jako členka pražského ústředí koncertních umělců.

Dagmar Rabelová zemřela v Teplicích 20. prosince 2000, ale zásluhou toho, co všechno vykonala, rozhodně neupadla v zapomnění.

Zdroj: Deník Směr 26. 3. 2003, Pavel Koukal